Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS)

Deze cursus wordt opgeschort, zie Kosten en Inschrijving voor meer informatie

Datum: 26 maart 2020
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

De cursus van 26 maart 2020 gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus, zie  tabblad Kosten en Inschrijving voor meer informatie.

Het UMCG Centrum voor Revalidatie ontwikkelde samen met de afdeling Taalwetenschap (RUG) het DIAS (Feiken & Jonkers, 2012). Logopedisten en klinisch linguïsten kunnen hiermee de ernst en aard van de spraakapraxie op een wetenschappelijk verantwoorde manier in kaart brengen. Tijdens deze cursus behandelen we drie onderdelen:

  • Theorie van de spraakapraxie: wat is het nu precies? Onderliggende problematiek, definiëring en specifieke symptomen.
  • Kennismaken met het DIAS. Uitgangspunten, opbouw, afname, scoringswijze en beoordeling uitkomsten.
  • Praktisch oefenen met het DIAS.

Doelgroep

Logopedisten en klinisch linguïsten werkzaam met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. 

Doel

Na afloop van deze cursus kent u de theoretische achtergronden van spraakapraxie en weet u hoe u het DIAS kunt gebruiken in de klinische praktijk.

Programma

Programma

Datum
Donderdag 26 maart 9.30-17.00 uur

Locatie
UMCG Centrum voor Revalidatie
Locatie Beatrixoord
Dilgtweg 5, Haren

Docent

Judith Feiken
Roelie Sijbinga
Anna Hüttmann
Allen logopedist en klinisch linguïst bij het UMCG Centrum voor Revalidatie

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd met 10 punten voor logopedisten en linguïsten.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 375,-.

Inschrijving

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. We streven ernaar om vanaf maandag 16 maart een deel van ons onderwijs online aan te bieden. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Organisatorische vragen
Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 361 7013 (e) Contact

Inhoudelijke vragen
UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord
Drs. J.F. Feiken, logopedist
(e) Contact

De cursus van 26 maart 2020 gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. We streven ernaar om vanaf maandag 16 maart een deel van ons onderwijs online aan te bieden. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.