Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Cytologie en histologie van bloed en beenmerg voor medici en klinisch chemici

Datum: Najaar 2020
Inschrijving: Nog niet mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

In de cursus staat de samenwerking tussen cytologen en histologen centraal. Korte voordrachten worden steeds afgewisseld met goed gevulde practica, waarbij een optimale interactie tussen cursisten onderling en tussen cursisten en docenten wordt nagestreefd. U wordt vertrouwd gemaakt met de praktische diagnostiek van maligne en niet-maligne hematologische aandoeningen voor wat betreft het microscopisch onderzoek. Waar nodig wordt de rol van immunofenotypering, cytogenetica en additionele technieken belicht.

Doelgroep

Internisten, hematologen, pathologen, kinderartsen, AIOS vanuit deze genoemde vakgebieden en klinisch chemici. De cursus is niet bedoeld voor analisten en klinisch chemici in opleiding, voor hen worden separaat cursussen georganiseerd.

Programma

Programma

De opbouw van de cursus stelt u in de gelegenheid om naar wens één module of twee opeenvolgende modules te volgen. Van de cursisten wordt voor module 1 en 2 tenminste enige basiskennis van normale bloed- en beenmergmorfologie verwacht. Voor deelname aan module 3 (gevorderdencursus) moet u bij voorkeur de basiscursus minimaal 2 jaar geleden hebben gevolgd.

Module 1: Introductiecursus
Normale en reactieve beelden in bloed en beenmerg, inclusief histologie. 

Module 2: Basiscursus
Ziektebeelden die in de dagelijkse praktijk voorkomen, waaronder de meest voorkomende myeloproliferatieve neoplasmata en myelodysplastische syndromen, lymfatische maligniteiten en acute leukemieën. 

Module 3: Gevorderdencursus 
Zeldzame, lastige beelden.

Locatie
Wenckebach Skills Center UMCG

Voorbereiding

Als voorbereiding is – naast de vele atlassen die beschikbaar zijn op elk laboratorium - het programma HemoSurf een goede optie. Dit is een interactieve hematologie-atlas die meer dan 3000 foto's van bloed en beenmerguitstrijkjes omvat. Alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie hebben via de verenigingswebsite toegang tot dit programma. We hanteren tijdens de cursus de WHO2017-classificatie. U dient in het bezit te zijn van het WHO-boek ‘WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues’, versie 2017.

Sprekers

Dr. C.W. Choi, Hematologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Dr. A. Diepstra, Pathologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Mw. dr. K. Hebeda, Pathologie, Universitair Medisch Centrum Nijmegen
Dr. M.V. Lukens, Laboratoriumgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
Dr. A.B. Mulder, Laboratorium Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
Mw. M.J. Wondergem, Hematologie, VU Medisch Centrum Amsterdam

Programmacommissie / Organisatiecommissie
Dr. C.W. Choi, Hematologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Dr. A. Diepstra, Pathologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Dr. A.B. Mulder, Laboratorium Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
Mw. C.W. Verver, Wenckebach Instituut, Universitair Medisch Centrum Groningen

Accreditatie

Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij de Nederlandsche Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Klinisch Chemici en de Nederlandse Vereniging voor Pathologie. 

Organisatie

Het Wenckebach Instituut in samenwerking met de afdelingen Pathologie en Hematologie en het laboratoriumcentrum van het UMCG.


Kosten & inschrijving

Toelating

Van cursisten wordt voor module 1 en 2 tenminste enige basiskennis van normale bloed- en beenmergmorfologie verwacht. Voor deelname aan module 3 (gevorderdencursus) moet u de basiscursus (minimaal 2 jaar) geleden gevolgd hebben.
De cursus is niet geschikt voor analisten en klinisch chemici in opleiding. Voor hen wordt een separate cursus georganiseerd.

Kosten

Kosten voor deelname zijn nog niet bekend.

Inschrijving

Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Gebruik dan de knop 'Op de hoogte blijven', dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Postgraduate School of Medicine
(t) 050-3612755 (e) Contact