Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Coachen van collega’s

Deze cursus wordt opgeschort, zie Kosten en Inschrijving voor meer informatie

Datum: 17 maart t/m 26 augustus 2020
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

De cursus van 17 maart 2020 gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus, zie tabblad Kosten en Inschrijving voor meer informatie.

Het Engelse 'to coach' betekent van oorsprong een gewaardeerd of waardevol persoon vervoeren van waar hij was naar waar hij wil zijn. Die rol kunt u ook voor uw collega vervullen. U begeleidt uw collega bij de ontwikkeling van ambities, waarden en talenten. Als coach zet u uw collega in beweging.

Doelgroep

Medewerkers in het UMCG die collega’s coachen of ondersteunen in hun ontwikkeling zoals bv. regieverpleegkundigen, coördinatoren, praktijkbegeleiders, opleiders en projectleiders.

Doel

Na afloop van de training weet u wat u met coachen kunt bereiken. U beschikt over de belangrijkste coachingsvaardigheden en heeft inzicht in uw rol en positie als coach.

Duur

De training duurt acht dagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Programma

Programma

Lesdata (09.00-17.00 uur)
Dinsdag 17 en woensdag 18 maart
Dinsdag 12 en woensdag 13 mei
Dinsdag 23 en woensdag 24 juni
Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus

Locatie
De Zeegster Hoeve
Hoofdweg 62, 9483 PD Zeegse
(t) 06 51645798

De deelnemers bepalen samen met de trainer de inhoud. Op basis van de individuele leerdoelen en de wensen van de groep wordt het programma vastgesteld. Theoretische modellen zijn onderlegger van uw leren. De trainer reikt u methodes en hulpmiddelen aan om coachingsvaardigheden in de vingers te krijgen. Een ding is zeker: u zit niet stil, u leert door te doen. De training is interactief en gebaseerd op uw praktijkervaring. Wij gaan in dialoog over een aantal thema's:

  • Doel van coachen
  • Waarden en overtuigingen
  • Rol en positie
  • Begeleiden van veranderingsprocessen
  • Herkennen van patronen

U oefent verschillende coachingsvaardigheden.

Op de eerste cursusdag ontvangt u het boek 'Coachen met collega's. Praktijkboek individuele consultatie' van Erik de Haan en Yvonne Burger.

Docent

A.J. (Anjo) van der Wal 
trainer, coach, (opleidings)adviseur Wenckebach Instituut

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname wordt deels gefinancierd uit het Centraal Opleidingsbudget. Deelname aan deze training kost u of uw afdeling daarom niet € 2.050,-, maar € 1.025,-.

Inschrijving

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. We streven ernaar om vanaf maandag 16 maart een deel van ons onderwijs online aan te bieden. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.


Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking

Inhoudelijke vragen:
Mw. A.J. (Anjo) van der Wal, trainer, coach, opleidingsadviseur
(t) 050 361 9084 (e) Contact

Overige vragen:
Mw. A. (Auktje) Beukema, medewerker planning & organisatie
(t) 050 361 3235 (e) Contact

De cursus van 17 maart 2020 gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. We streven ernaar om vanaf maandag 16 maart een deel van ons onderwijs online aan te bieden. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.