Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Chronische Pijn in de eerstelijnspraktijk Fysio- en Oefentherapie

Gedragsverandering voor de patient met chronische pijn en voor de behandelend therapeut

Datum: 07 t/m 28 april 2020
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

De werking van het lichaam van een mens met pijnklachten binnen de context waarin die mens functioneert staat centraal in deze cursus. Het gaat dan over de werking van het brein, gedachten, emoties, lichamelijke reacties en gedrag binnen de gegeven context (Context Based Practice). Elke context doet iets met de mens, of we ons er nu bewust van zijn of niet. Elk mens heeft met dezelfde principes te maken als het gaat om pijn, sensitisatie, fight, flight of freeze en de invloed daarvan op sociale betrokkenheid en gedrag.

Doelgroep

Fysiotherapeuten en oefentherapeuten

Doel

Na afloop van deze cursus heb je:
• Kennis en inzicht
- over interacterende factoren die chronische pijn veroorzaken en/of onderhouden
- in het differentiëren van oplossingsgerichte en acceptatiegerichte coping en de invloed daarvan op de chroniciteit van de klachten
• Inzicht en vaardigheden
- in communicatie en Shared Decision Making
- in het reguleren van stress en emoties om te komen tot desensitisatie
- in de praktijk van testen en trainen van belastbaarheid in relatie tot functioneren, re-integreren in werk- , privé, sportsituaties en gezond bewegen
- om inefficiënt gedrag in relatie tot chroniciteit en gezond bewegen te (h)erkennen en positief te beïnvloeden
- om een Gezond Bewegen Plan te maken voor een patiënt

Programma

Programma

Lesdata  (13.30-17.00 uur)
Dinsdag 7 april
Dinsdag 14 april
Dinsdag 21 april
Dinsdag 28 april

Bekijk hier het uitgebreide programma.

Locatie
Beatrixoord
B4.38

Facultatief
Er bestaat de mogelijkheid om een dagdeel mee te lopen en praktijk onderdelen bij te wonen zoals een submaximale fietsergometrie test, een trainingssessie in de Cardio Fitness setting of een Hartcoherentiesessie. In afstemming met de docenten wordt een programma opgesteld.

Sprekers

L. (Bert) Hofstra, Fysiotherapeut, HeartMath Coach en Groepstrainer, Pijnrevalidatie CvR, UMCG
MSc. B.F. (Ben) Evers, Fysiotherapeut en Sportfysiotherapeut, Pijnrevalidatie CvR, UMCG

Kosten & inschrijving

Toelating

Je bent bereid om stil te staan bij je eigen professionele handelen, waar nodig dit aan te passen en een casusevaluatie te maken van een patiënt die jij tijdens de cursus behandelt, waar leerelementen en persoonlijke reflecties van de scholing duidelijk in worden verwerkt.

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 545,- per persoon (inclusief het Handboek Pijnrevalidatie)

Inschrijving

Deze cursus is geannuleerd, je kunt je niet meer inschrijven. Heb je interesse in deelname aan een volgende editie van deze cursus? Stuur dan een e-mail naar: Contact

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord
Bert Hofstra (e) Contact
Ben Evers (e) Contact


Bekijk ook het uitgebreide programma.