Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Basistraining monitoring

Monitoring van mensgebonden onderzoek met een verwaarloosbaar risico

Datum: 19 oktober 2020 t/m 15 februari 2021
Inschrijving: Nog niet mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Om de kwaliteit van onderzoek en de veiligheid van patiënten te verhogen en te borgen is monitoring van al het mensgebonden onderzoek door een onafhankelijke monitor gewenst. De monitor inventariseert de risico’s van de studie, bepaalt op basis daarvan welke monitoring nodig is, stelt een monitorplan op en voert monitorvisites uit.

Doelgroep

Onderzoekers en onderzoeksmedewerkers die voldoen aan het volgende profiel:
• Biomedische/paramedische/medische opleiding (minimaal HBO)
• Ervaring in WMO-plichtig onderzoek in de rol van onderzoeker of onderzoeksmedewerker
• GCP- of BROK-gecertificeerd
• Nederlandse taal beheersend, voldoende kennis van de Engelse taal
• Accuraat, resultaatgericht, communicatief vaardig en assertief
• Opdracht voor monitoring van een specifieke studie van een andere onderzoeker (andere afdeling en andere onderzoeksgroep)

Als u niet aan alle eisen voldoet, maar wel graag mee wilt doen, neem dan contact op met Denise Mailly van de Service Desk CRO:
(t) 050 361 5598 (e) Contact

Doel

Aan het einde van de training bent u in staat om als zelfstandig monitor te opereren in investigator initiated, mensgebonden onderzoek met een verwaarloosbaar risico.

Duur

De training bestaat uit zes dagdelen. Naast verplichte aanwezigheid op deze dagdelen voert u een aantal individuele huiswerkopdrachten uit. Wij verwachten dat u na vijf dagdelen training het geleerde in uw eigen praktijk gaat toepassen. Op de zesde trainingsdag (de ‘terugkomochtend’) gaan we in op uw ervaringen.

Programma

Programma

Tijdens deze training worden onderzoekers en onderzoeksmedewerkers getraind om zelfstandig de rol van monitor te kunnen vervullen in mensgebonden onderzoek met een verwaarloosbaar risico. Lees meer over de achtergrond van deze training in het document achtergrond en leerdoelen.

Cursusdata (09.15-13.00 uur)
19 oktober 2020
26 oktober 2020
2 november 2020
9 november 2020
16 november 2020
15 februari 2021
           
Locatie
Onderwijscentrum UMCG

Docent

Service Desk CRO
Mw. drs. D. Mailly, clinical project manager - contactpersoon
Mw. drs. S. Boontje, clinical project manager

Clinical Research Office
Mw. F.E. Boersma, clinical research officer

Accreditatie

Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij het ABAN en Kwaliteitsregister V&V.
U ontvangt na afloop een nascholingscertificaat als u:
- alle dagdelen aanwezig bent geweest, inclusief de terugkomochtend en
- huiswerkopdrachten zijn ingeleverd en allemaal als voldoende zijn beoordeeld, inclusief monitorplan en
- rapport van de eigen studie.
Het certificaat is vier jaar geldig. Daarna is hercertificering nodig. Als er gedurende een jaar geen monitoringwerkzaamheden zijn verricht, komt het certificaat te vervallen.

Organisatie

Service Desk CRO in samenwerking met het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, Postgraduate School of Medicine.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 545,- per persoon.

UMCG-medewerkers 
Voor UMCG-medewerkers geldt dat de deelnamekosten worden gefinancierd door Service Desk CRO, behoudens een eigen bijdrage van € 50,-.

Inschrijving

Inschrijving is nog niet mogelijk.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wencekbach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat Postgraduate School of Medicine
(t) 050 361 0265 (e) Contact

Achtergrond en leerdoelen