Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Basistraining monitoring

Deze cursus wordt opgeschort, zie Kosten en Inschrijving voor meer informatie

Datum: 16 maart t/m 24 augustus 2020
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus, zie tabblad Kosten en Inschrijving voor meer informatie.

Om de kwaliteit van onderzoek en de veiligheid van patiënten te verhogen en te borgen is monitoring van al het mensgebonden onderzoek door een onafhankelijke monitor gewenst. De monitor inventariseert de risico’s van de studie, bepaalt op basis daarvan welke monitoring nodig is, stelt een monitorplan op en voert monitorvisites uit.

Doelgroep

Onderzoekers en onderzoeksmedewerkers die voldoen aan het volgende profiel:
• Biomedische/paramedische/medische opleiding (minimaal HBO)
• Ervaring in WMO-plichtig onderzoek in de rol van onderzoeker of onderzoeksmedewerker
• GCP- of BROK-gecertificeerd
• Nederlandse taal beheersend, voldoende kennis van de Engelse taal
• Accuraat, resultaatgericht, communicatief vaardig en assertief
• Opdracht voor monitoring van een specifieke studie van een andere onderzoeker (andere afdeling en andere onderzoeksgroep)

Als u niet aan alle eisen voldoet, maar wel graag mee wilt doen, neem dan contact op met Denise Mailly van de Service Desk CRO:
(t) 050 361 5598 (e) Contact

Doel

Aan het einde van de training bent u in staat om als zelfstandig monitor te opereren in investigator initiated, mensgebonden onderzoek met een verwaarloosbaar risico.

Duur

De training bestaat uit zes dagdelen. Naast verplichte aanwezigheid op deze dagdelen voert u een aantal individuele huiswerkopdrachten uit. Wij verwachten dat u na vijf dagdelen training het geleerde in uw eigen praktijk gaat toepassen. Op de zesde trainingsdag (de ‘terugkomochtend’) gaan we in op uw ervaringen.

Programma

Programma

Tijdens deze training worden onderzoekers en onderzoeksmedewerkers getraind om zelfstandig de rol van monitor te kunnen vervullen in mensgebonden onderzoek met een verwaarloosbaar risico. Lees meer over de achtergrond van deze training in het document achtergrond en leerdoelen.

Cursusdata (09.15-13.00 uur)
16 maart 2020
30 maart 2020
6 april 2020 (Let op! Deze lesdag duurt van 08.00-12.00 uur)
20 april 2020
11 mei 2020
24 augustus 2020
           
Locatie
Onderwijscentrum UMCG

Docent

Service Desk CRO
Mw. drs. D. Mailly, clinical project manager - contactpersoon
Mw. drs. S. Boontje, clinical project manager

Clinical Research Office
Mw. F.E. Boersma, clinical research officer

Accreditatie

Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij het ABAN en Kwaliteitsregister V&V.
U ontvangt na afloop een nascholingscertificaat als u:
- alle dagdelen aanwezig bent geweest, inclusief de terugkomochtend en
- huiswerkopdrachten zijn ingeleverd en allemaal als voldoende zijn beoordeeld, inclusief monitorplan en
- rapport van de eigen studie.
Het certificaat is vier jaar geldig. Daarna is hercertificering nodig. Als er gedurende een jaar geen monitoringwerkzaamheden zijn verricht, komt het certificaat te vervallen.

Organisatie

Service Desk CRO in samenwerking met het Wenckebach Instituut UMCG voor Onderwijs en Opleiden, Postgraduate School of Medicine.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 545,- per persoon.

UMCG-medewerkers 
Voor UMCG-medewerkers geldt dat de deelnamekosten worden gefinancierd door Service Desk CRO, behoudens een eigen bijdrage van € 50,-.

Inschrijving

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. We streven ernaar om vanaf maandag 16 maart een deel van ons onderwijs online aan te bieden. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.


Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wencekbach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat Postgraduate School of Medicine
(t) 050 361 0265 (e) Contact


De cursus van 16 maart 2020 gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. We streven ernaar om vanaf maandag 16 maart een deel van ons onderwijs online aan te bieden. Deelnemers en studenten ontvangen per mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per mail bericht.

Achtergrond en leerdoelen