Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Arm/handfunctie onderzoek bij een patiënt met een incomplete cervicale dwarslaesie

Datum: Datum nog niet bekend
Inschrijving: Nog niet mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Mensen met een cervicale dwarslaesie ervaren een beperkte handfunctie als één van de vier belangrijkste belemmeringen binnen hun functioneren. Het optimaliseren van de handfunctie is dan ook een belangrijk aandachtspunt binnen de revalidatie.
Heb je behoefte aan meer kennis over de handfunctie in het algemeen en de dwarslaesiehand in het bijzonder? Tijdens deze cursus richten we ons op de analyse van de arm/handfunctie bij mensen met een cervicale dwarslaesie.

Doelgroep

(Revalidatie)artsen, paramedici, ergotherapeuten en fysiotherapeuten die bekend zijn met de problematiek van cervicale dwarslaesie patiënten en die werkzaam zijn op één van de dwarslaesie afdelingen, die erkend worden door het NVDG (inclusief ketenpartners). Affiniteit met handproblematiek is een must.

Doel

Na afloop van deze cursus kun je op basis van een gericht onderzoek van de motorisch incomplete cervicale dwarslaesiehand:
• een analyse maken van de verstoorde arm/handfunctie van een patiënt
• aangeven wat het kernprobleem is binnen de verstoorde handfunctie
• inschatten wat het effect van het kernprobleem is op de functionele inzetbaarheid van de arm/hand voor de patiënt
• een aanzet maken tot het vertalen van de opgedane kennis in praktische doelen/ trainingen

Programma

Programma

Informatie over het uitgebreide programma volgt.

Locatie
Centrum voor Revalidatie
Locatie Beatrixoord
(Dilgtweg 5, Haren)

Sprekers

Revalidatieartsen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten

Organisatie

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de Revalidatiecentra Roessingh en Rijndam.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze tweedaagse cursus kost:
€ 220,- NVDG-leden, aangesloten bij een gespecialiseerd NVDG-centrum
€ 270,- voor deelnemers, werkzaam bij een ketenpartner van een NVDG-centrum
Inclusief koffie, thee en lunch.

Inschrijving

Inschrijving is nog niet mogelijk. Heb je interesse in deelname? Gebruik dan de knop 'Op de hoogte blijven', dan informeren wij je zodra je je kunt inschrijven.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 3617013 (e) Contact

Inhoudelijke vragen:
UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord
Sytske Teeninga
(t) 050 3617996 (e) Contact