Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Anesthesiemedewerker

Datum: 02 september 2019 t/m 31 augustus 2022
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Beroepsopleiding
Algemeen

De anesthesiemedewerker begeleidt de patiënt bij de voorbereiding op de operatie of ingreep. Je assisteert bij het onder narcose brengen en houden van de patiënt of bij het aanbrengen van plaatselijke verdoving. Tijdens en direct na de operatie bewaak je de patiënt. Je moet dus veel weten van de fysiologie van de mens en de apparatuur die gebruikt wordt. Een mooi beroep op het snijvlak van techniek en zorg.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doel

De opleiding leidt je op tot anesthesiemedewerker. Na afloop van de opleiding beschik je over de kwalificaties zoals die zijn vastgelegd door het College Zorg Opleidingen (CZO).

Duur

De opleiding duurt twee jaar en tien maanden en bestaat uit theoriedagen afgewisseld met praktijkdagen. Je kunt in aanmerking komen voor een verkorte route. Dit is afhankelijk van je vooropleiding.

De theoretische opleiding wordt verzorgd door het Wenckebach Instituut. Je praktijkopleiding krijg je binnen het operatiecentrum waar je werkzaam bent.  

Studieinfo

Inhoud

De opleiding duurt twee jaar en tien maanden. Je kunt de opleiding uitsluitend doen als je in dienst bent van een ziekenhuis en daar bent aangesteld als leerling-anesthesiemedewerker. Het eerste jaar volg je veel onderwijs, het tweede en derde jaar ben je gemiddeld vier dagen per week aan het werk in je eigen ziekenhuis en volg je een dag per week het onderwijs bij het Wenckebach Instituut.

Een deel van je opleiding binnen het Wenckebach Instituut volg je samen met de deelnemers aan de opleiding tot operatieassistent.

Het eerste jaar volg je de eerste vier maanden een theorieprogramma. Daarna ga je de praktijk in. Je loopt dan zeven weken stage op een verpleegafdeling in je eigen ziekenhuis. Na afloop van het tweede semester loop je opnieuw stage. Het tweede en derde jaar werk je gemiddeld vier dagen per week als anesthesiemedewerker-in-opleiding en volg je gemiddeld een dag per week onderwijs.

Kenmerkend voor het vak van anesthesiemedewerker is het feit dat je erg zelfstandig werkt. Je hebt vaak je “eigen tafel” en legt pas achteraf verantwoording af aan de anesthesioloog. In de opleiding werken we langzaam maar zeker naar die zelfstandigheid toe. In de loop van de tijd wordt je begeleiding steeds minder direct en krijg je meer begeleiding op afstand. De patiëntencategorieën worden steeds complexer. In het laatste jaar verdiep je je onder meer ook in kinderanesthesiologie en neuro-anesthesiologie.

Veel onderwijs vindt plaats in het Skills Center van het UMCG. 's Ochtends leer je de theorie, 's middags oefen je. Soms is dat gericht op bepaalde vaardigheden en technieken. Je werkt dan binnen een OK  die niet van een echte OK is te onderscheiden. Je oefent met patiëntsimulatoren: poppen waarmee allerlei aandoeningen kunnen worden gesimuleerd. Zo leer je op een veilige manier hoe je moet handelen in crisissituaties. Het kan dan gaan om de beademingstechniek maar ook om samenwerken tijdens een spoedeisende situatie.
De docent fungeert daarbij vooral als coach. Hij helpt je bij het maken van een vertaalslag van de theorie naar de praktijk.

Toetsing

Tijdens de opleiding word je op verschillende momenten getoetst. Het toetsplan bestaat uit:
• Kennistoetsen
• Proeve van bekwaamheid tijdens het tweede en derde jaar
• Praktijkbeoordeling

Erkenning

De beroepsopleiding Anesthesiemedewerker is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO) en de international Federation Nurse Anesthitists (IFNA).

Kosten & inschrijving

Toelating

Om te kunnen deelnemen aan de opleiding moet je aangenomen zijn als leerling anesthesiemedewerker. Daarnaast moet je beschikken over een HAVO-diploma (bij voorkeur profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek) of
•  een MBO-diploma niveau 4 of
•  een diploma van een opleiding Verpleegkunde.
Wanneer je wel het juiste opleidingsniveau bezit maar te lang uit het leerproces bent geweest of niet het juiste profiel hebt, biedt het Wenckebach Instituut je een aantal voorbereidende leerprogramma’s aan:
•  Anatomie en fysiologie
•  Natuur- en scheikunde
•  Rekenen in de gezondheidszorg

Vrijstelling? Regel dit vóór inschrijving!
Je kunt een vrijstelling verkrijgen voor een theoretisch onderdeel van de opleiding. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt en hoe je vrijstelling aanvraagt lees je bij Beleid rondom vrijstelling. Je vrijstelling dient geregeld te zijn vóórdat je je inschrijft.

Kosten

Deelname aan de opleiding kost:
€ 22.510,- voor de driejarige opleiding
€ 18.100,- voor de tweeënhalfjarige opleiding
€ 13.140,- voor de tweejarige opleiding (instroom verpleegkundigen)
De kosten worden in de regel betaald door het ziekenhuis waar je werkt.  

Inschrijving

LET OP: Je moet eerst solliciteren naar de functie van leerling anesthesiemedewerker. Als je bent aangenomen kun je je inschrijven voor deze opleiding.

Deelname aan deze opleiding is aan een maximum aantal (20) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Over ons onderwijs
Onderwijs is volgende het Wenckebach Instituut een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Meer over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs lees je hier.

Solliciteren
Wil je bij het UMCG solliciteren naar de functie van anesthesiemedewerker, houd dan de vacatures in de gaten. Twee keer per jaar vindt er werving plaats. De vacatures vind je op www.werken.umcg.nl onder paramedisch personeel en www.noorderlink.nl. Op YouTube vind je een filmpje van Marcia, anesthesiemedewerker. Zij vertelt over haar werk in het UMCG. Gedurende de opleiding ontvang je een salaris dat wordt vastgesteld aan de hand van je vooropleiding en werkervaring.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met
Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 - 36 17013 (e) Contact

YouChooze

Federation Nurse Anesthetists (IFNA)

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.


Ziekenhuisopleidingen in Nederland (CZO)

Studiegids 2019-2020