Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Wenckebach Instituut UMCG

Print 

​Het Wenckebach Instituut is onderdeel van het UMCG en richt zich op de ontwikkeling en opleiding van professionals in de zorg. Het Wenckebach Instituut bestaat uit:

  • Postgraduate School of Medicine
  • School of Nursing & Health
  • Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking
  • Wenckebach Skill Center UMCG
  • Innovatiepoli: eerste hulp bij innovatie!


Het Wenckebach Instituut werkt ook voor andere zorginstellingen in Noord- en Oost-Nederland en in specifieke gevallen ook voor landelijke en internationale opdrachtgevers. Veel gebeurt ’op maat’, in nauw overleg met opdrachtgevers.

Postgraduate School of Medicine

De Postgraduate School of Medicine (PGSoM) verzorgt het postacademisch onderwijs voor medisch specialisten, huisartsen, tandartsen en andere academisch opgeleide zorgprofessionals. In nauwe samenwerking met de betrokken doelgroepen ondersteunt de PGSoM de ontwikkeling, organisatie, uitvoering, innovatie en kwaliteitsborging van dit onderwijs in het UMCG en de OOR Noord en Oost.

De UMCG Postgraduate School of Medicine bestaat uit twee onderdelen:

  • Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (het team PAOG)
  • Innovatie Medische Vervolgopleidingen, (IMVO-groep)

School of Nursing and Health

De School of Nursing & Health verzorgt beroepsopleidingen voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Het gaat dan om de werken-leren routes voor initiële opleidingen en het theoriegedeelte van de opleidingen Anesthesiemedewerker, Operatieassistent en Deskundige Infectiepreventie. Bovendien biedt de school alle verpleegkundige vervolgopleidingen die landelijk erkend zijn door het CZO en een groot aantal bij- en nascholingen. De school verzorgt deze bij- en nascholingen ook voor andere instellingen. Meestal is dat maatwerk. De school is geaccrediteerd door de het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

Het Studentenbureau UMCG is organisatorisch ondergebracht bij de School of Nursing & Health. Het Studentenbureau UMCG organiseert en coördineert stages  en werk-leer routes voor verpleegkundigen en andere zorg-gerelateerde opleidingen en co-schappen voor studenten Geneeskunde. Ook coördineert het afstudeer(stage)opdrachten voor studenten van andere richtingen, zoals (technische) bedrijfskunde, communicatie, facility management of sociologie. Verder is men betrokken bij cursussen en opleidingen op het gebied van werkbegeleiding en de opleiding tot praktijkopleider (voor onder andere verpleegkundige stagiairs en leerlingen).​

Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking

Het Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking richt zich op het onderwijs in alle CanMEDs-competenties, met uitzondering van medisch en verpleegkundig handelen. Het onderzoek van het expertisecentrum focust op communicatie en samenwerking. Het expertisecentrum richt zich uitdrukkelijk op de professional zelf en dus niet op de patiënt. Dit doet zij vanuit de overtuiging dat (v)aardige medewerkers uiteindelijk ook altijd de patiënt ten goede komen.

Wenckebach Skills Center UMCG

Studenten, artsen en verpleegkundigen kunnen hun vaardigheden oefenen in de veilige setting van het skills center. En wie heeft geoefend, voelt zich zekerder. Beter voor de patiënt en beter voor de student.

Innovatiepoli: eerste hulp bij innovatie!

Heb je een idee om onderwijs, onderzoek of de zorg te verbeteren? En wil je dit concretiseren, maar weet je niet precies hoe? Bij de innovatiepoli van het Wenckebach Instituut kun je praktisch leren innoveren. Wij bieden leer- en ontwikkelmogelijkheden, creëeren goede omstandigheden en brengen de juiste mensen met elkaar in contact.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram