Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

RGS erkent UMCG als opleidingsinstelling

Print 
07 juli 2020

Instellingsvisitatie Medische Vervolgopleidingen

Eind vorig jaar informeerden we je over de voorlopige uitkomst van de instellingsvisitatie van de RGS van 29 november 2019. De eerste terugkoppeling was positief en we konden erop vertrouwen dat erkenning zou volgen. Op 30 juni 2020 volgde inderdaad het formele besluit: de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) certificeert het UMCG als opleidingsinstelling voor onbepaalde tijd voor alle RGS medische vervolgopleidingen. Het complete rapport en de certificeringsbrief vind je in de bijlage.

Sterke punten en adviezen

Ook in het definitieve rapport zien we de sterke punten van het UMCG als opleidingsinstelling terugkomen: het veilige en open opleidingsklimaat, de betrokkenheid van bestuurlijke gremia, de positie van de assistentenvereniging en de aandacht voor aniossen. Daarnaast geeft de RGS in haar rapport een aantal adviezen: over de PDCA-cycli bij de opleidingsgroepen en de COC, de geschillenprocedure en het discipline-overstijgend onderwijs (DOO).

Vertrouwen in kwaliteitssysteem alle opleidingen

Met het uitvoeren van deze adviezen, schrijft de RGS er vertrouwen in te hebben dat het UMCG een kwaliteitssysteem heeft dat de kwaliteit van de medisch specialistische vervolgopleidingen adequaat bewaakt en borgt. Een vertrouwen dat we binnen het UMCG herkennen. De COC is daarbij het gemandateerde orgaan om vanuit een eigen verantwoordelijkheid zaken te blijven monitoren. Een mooi bericht, want ons kwaliteitssysteem is er voor alle medische vervolgopleidingen die onder de COC vallen, ook de niet RGS-opleidingen zoals Klinische Chemie, Klinische Fysica en de specialistische tandheelkundige opleidingen.

Hoe verder?

Onze ambitie was om met vlag en wimpel te slagen, want er hing nogal wat vanaf. Eind november hadden we de vlag al voorzichtig gehesen, vandaag voegen we er trots de wimpel aan toe. Want we zijn al aan de slag met de adviezen over de PDCA-cycli en werken ook al aan de invulling van en communicatie over de DOO. En ook staat de start van de geschillenprocedure op de agenda. Uiterlijk 30 juni 2022 rapporteren we aan de RGS hoe we er voor staan. Een rapportage die vanaf nu elke twee jaar plaatsvindt. Maar eerst is het tijd voor een toast. En daarna, gaan we zeker weer verder. Want uiteraard willen we ook die punten waarop we nog kunnen verbeteren, oppakken en cyclisch te blijven monitoren. Zoals we dat gewend zijn.