Wenckebach Instituut

 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Instellingsvisitatie UMCG: er viel veel op z’n plek

Print 
03 december 2019

​​​​Vrijdagmiddag, 15.45 uur: na een intensieve dag koppelde de voorzitter van een visitatiecommissie van de RGS zijn bevindingen terug. Het duurt nog zeker drie maanden voordat we het eindoordeel ontvangen, maar dat lijkt een formaliteit. De voorzitter gaf aan een positief advies te geven richting de RGS: instellingserkenning voor het UMCG voor onbepaalde tijd. Uiteraard met constatering van pareltjes en verbeterpunten. 

Ambitieus plan

De commissie bezocht het UMCG vrijdag en sprak met (vertegenwoordigers van) aiossen, opleiders, COC, Raad van Bestuur, Stafconvent, Leerhuis MVO en de vertrouwenspersonen. Van tevoren ontving de commissie een ‘pak papier, een ambitieus plan’. Ze waren dan ook benieuwd: is dit een papieren tijger? Hoe ver is het UMCG met dit plan? Tijdens de gesprekken viel veel op zijn plek: het plan wordt al aardig doorleefd. 

De commissie is erg onder de indruk van ​

 • het opleidingscontinuüm en de regionale samenwerking op verschillende niveaus,
 • de openheid en transparantie rondom opleiden in de organisatie, 
 • de aandacht voor de lerende organisatie door resultaten van verschillende opleidingsvisitaties met elkaar te delen,
 • de gedegen plek die aios hebben in de UMCG-organisatie, 
 • de aandacht voor anios; ze zijn niet formeel in opleiding, maar zeker wel lerend,
 • de betrokkenheid van de Raad van Bestuur,
 • de invulling van de COC; is in het UMCG niet een losstaand orgaan, opleiders geven aan Wij zijn de COC.​

Uiteraard zijn er nog zaken die beter kunnen: 

 • De PDCA-cyclus van de opleidingen kan nog intensiever doorlopen worden, uniformiteit kan daarbij helpen.
 • Discipline Overstijgend Onderwijs: het plan is goed, maar de aanwezigheid van aios bij het onderwijs is een punt van aandacht.
 • Een specifiek vertrouwenspersoon voor aios is goed, maar geef ook aandacht aan de vrouwelijke vertrouwenspersonen.
 • Blijf het functioneren van supervisoren goed in de gaten houden, zodat er op tijd gestuurd kan worden.
 • Heb aandacht voor de eigen werkplek voor aiossen.​

Een resultaat waar we met alle betrokkenen hard voor hebben gewerkt, en waar we als ziekenhuis trots op mogen zijn!​