Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Themabijeenkomst Centrale Opleidingscommissie UMCG (COC): ‘Van EPIC naar Epische EPA’s | dinsdag 12 december

Print 
27 december 2017

De laatste 15 jaar zijn EPA’s (Entrustable Professional Activities) steeds nadrukkelijker in beeld geraakt als innovatie in de medische vervolgopleidingen. De grondgedachte achter de introductie van de EPA is dat de beslissing om een aios zelfstandig de behandeling van een bepaalde patiënt toe te vertrouwen niet alleen gebaseerd is op formele beoordelingen van (deel)compet​​enties, maar genomen moet worden in de context van de patiëntenzorg(taken).

Hoe EPA’s in een opleiding worden geïntroduceerd ​verschilt, iedere opleiding gaat hierin zijn eigen weg. Toch zijn er ook gemeenschappelijke zaken en er zijn veel vragen over dit onderwerp. Vandaar dat de COC en het team Innovatie Medische Vervolgopleidingen (IMVO) er een themabijeenkomst aan wijdde.

Er was grote belangstelling voor deze bij​eenkomst. Na de opening van Jan Pruim, voorzitter COC, volgden  in verschillende bijdragen:

  • de ontwikkeling van de EPA’s en welk doel men nu precies met een EPA heeft. 
  • de vraag of de introductie van de EPA’s nu de heilige graal is voor het opleiden. 
  • hoe EPA’s in het curriculum van de basisopleiding Geneeskunde (Utrecht) zijn opgenomen.
  • praktijkvoo​rbeelden van EPA’s in de opleiding door drie UMCG-opleiders

In de forumdiscussie konden alle aanwezigen vragen stellen. Er ontstonden levendige discussies waarbij duidelijk werd dat iedereen met dit onderwerp bezig is. Na afloop van de bijeenkomst was er een informeel samenzijn in kerstsfeer. Onder genot van een hapje en een drankje praatte men nog even na over dit onderwerp.

Meer informatie over EPA’s?

Heeft u vragen over EPA’s of de implementatie ervan? Neem gerust contact op met Peter Boendermaker of André Renkema
Contact of Contact