Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Het coronavirus en onderwijs & opleiden

Print 
01 september 2020

Het opleidingsjaar is weer gestart en daarmee ook onderwijs en opleiden in het UMCG. Onze curricula en onderwijsprogramma’s zijn in de afgelopen weken aangepast aan de nieuwe werkelijkheid waarin onderlinge afstand en minder reisbewegingen belangrijk zijn. Hieronder lees je wat dat betekent voor de verschillende vormen van onderwijs.​

Academische opleidingen

Alle opleidingen zijn inmiddels weer gestart met als uitgangspunt: online als het kan, onsite omdat het kan. Studenten zijn vanuit hun opleidingen over geïnformeerd over de curricula en roosters. Actuele informatie vanuit de opleidingen en de RUG krijgen zij via Nestor (elektronische leeromgeving).​

Zorgopleidingen (medisch ondersteunend personeel, verpleegkundige opleidingen)

Alle verpleegkundige vervolg- en medisch ondersteunende opleidingen zijn overgeschakeld digitaal onderwijs met uitsluitend fysieke bijeenkomsten waar expliciet nodig (max. 25%). Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen compenseren we deze reductie met online en interactieve leeractiviteiten. Voor de zomervakantie brachten we eventuele lacunes van al gestarte studenten in kaart met diagnostische toetsen. De inhaallessen en de modules die nog niet waren gestart, zijn inmiddels ingepland. Ook zijn alle studenten op de hoogte van de veranderingen in het onderwijs en richtlijnen voor hun bezoek aan het UMCG.​

Stages

Stagiairs zijn, in overleg met de klinische afdelingen, weer welkom in het UMCG.  Ook nieuwe stages worden weer opgestart. Stagiairs worden gezien als UMCG-medewerker en volgen het beleid voor medewerkers (zie Intranet), met als aanvullende maatregel dat zij chirurgische mondneusmaskers dragen wanneer zij op het UMCG-terrein zijn. Studenten, de opleidingsinstituten waaraan zij verbonden zijn en stagebegeleiders worden steeds per mail geïnformeerd over eventuele maatregelen.​

Bij- en nascholingen

De programma’s van veel bij- en nascholingen zijn, waar mogelijk, ook omgezet naar online bijeenkomsten. Indien noodzakelijk vinden fysieke bijeenkomsten plaats, uiteraard in kleine groepen en met waarborging van de onderlinge afstand. Waar geen onderlinge afstand gehouden kan worden, dragen de deelnemers mondneusmaskers.​