Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Het coronavirus en onderwijs & opleiden

Print 
27 maart 2020

​Gezien de actuele situatie met betrekking tot het nieuwe Coronavirus gaan geplande onderwijsbijeenkomsten tot 1 juni niet door. Hieronder lees je wat de gevolgen zijn voor de verschillende vormen van onderwijs.

Academische opleidingen

Het UMCG heeft samen met de RUG besloten alle fysieke onderwijsbijweenkomsten tot september uit te stellen. Studenten worden vanuit hun opleidingen over de maatregelen geïnformeerd.

Zorgopleidingen (medisch ondersteunend personeel, verpleegkundige opleidingen)

Alle opleidingen gaan door, zij het natuurlijk in aangepaste vorm. Onderwijs wordt uitsluitend online aangeboden, wat betekent dat hier en daar flink maatwerk geleverd wordt. Alles is er op gericht studievertraging maximaal te beperken. Studenten, opleiders en leidinggevenden ontvangen hierover bericht.

Stages

Stagiairs mogen hun stage vervolgen als zij uitsluitend in het UMCG werken en de klinische afdeling daarmee akkoord is. Zij worden gezien als UMCG-medewerker en volgen het beleid voor medewerkers (zie Intranet). Zo mogen zij geen andere werkactiviteiten verrichten buiten het UMCG, tenzij hoognodig voor de zorg en dan alleen in afstemming met leidinggevende en P&O.  Ook mogen zij niet deelnemen aan fysieke (terugkom)bijeenkomsten op externe locaties (ROC’s en Hogescholen, etc.).
Stages waarbij studenten deels in het UMCG en deels bij een (onderwijs)instelling aanwezig zijn worden opgeschort. Deze studenten mogen niet naar het UMCG komen. 

We starten geen nieuwe stages met studenten die nog niet werkzaam zijn binnen het UMCG.

Bij- en nascholingen

Alle fysieke bij- en nascholingen zijn tot 1 september uitgesteld, waar mogelijk wordt online onderwijs ingezet. Deelnemers ontvangen hierover separaat bericht en instructie.  Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst, worden deze zoveel mogelijk opnieuw gepland, ook hierover ontvangen deelnemers per mail bericht. Op verzoek van afdelingen en leidinggevenden en vanuit directe noodzaak in de zorg, kunnen op maat andere afspraken gemaakt worden over bij- en nascholingen.