Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Stop de bloeding – red een leven

Print 
18 juni 2018

 

Snelle en accurate hulpverlening bij slachtoffers met grote bloedingen is van levensbelang. VUmc Traumachirurgie, VUmc Academie en Netwerk Acute Zorg Noordwest startten eind 2016 met het project ‘Stop de bloeding – red een leven.’ Een groot succes, dat nu op verschillende plekken in Nederland overgenomen wordt. Zo ook in Groningen.

Donderdag 14 juni heeft de eerste groep zorgprofessionals de cursus gevolgd in het UMCG. De komende periode werkt een team aan de uitrol van het cursusaanbod in Noord Nederland. Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland, Traumachirurgie en het Wenckebach Instituut van het UMCG werken hierbij nauw samen.

Bewustwording, voorlichting en vaardigheden
Het doel van ‘Stop de bloeding – red een leven’ is dat er géén slachtoffers meer overlijden aan ongecontroleerd, uitwendig bloedverlies als gevolg van letsel, in Nederland. Door het creëren van bewustwording door voorlichting en het aanleren van vaardigheden door trainingen wordt geprobeerd dit doel te bereiken. De missie is volbracht als alle inwoners van Nederland (16 jaar en ouder) weten hoe te handelen bij levensbedreigend bloedverlies.

Voor meer informatie zie www.stopdebloedingredeenleven.nl