Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opleiding Ambulanceverpleegkunde Noord-Nederland

Print 
24 september 2018

​​Eerste studenten startten 14 september

De eerste studenten Ambulanceverpleegkunde in Groningen zijn 14 september gestart. Als eerste opleidingsinstituut buiten de Academie voor Ambulancezorg biedt het Wenckebach Instituut sinds kort de erkende opleiding tot Ambulanceverpleegkundige (korte tranche). Docenten vanuit UMCG Ambulancezorg en een didactisch concept vanuit het Wenckebach Instituut zorgen voor een interessant en passend leeraanbod.

Uniek in Nederland: transmuraal opleiden

De opleiding startte 14 september als pilot, maar wordt een uitstroomprofiel binnen het opleidingscluster Acute zorg. Het UMCG hecht waarde aan samenwerking in de gehele keten. Door straks transmuraal op te leiden, verwachten we de samenwerking in de Acute zorgketen te verbeteren. Deze opleiding als uitstroomprofiel binnen de Acute zorg biedt bovendien een ander carrièreperspectief voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in dit werkveld. En maakt dat in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt zorgprofessionals flexibeler ingezet kunnen worden.

Landelijke ontwikkeling

De keuze voor transmuraal en ketengericht opleiden sluit aan bij landelijke ontwikkelingen. Vanuit het NFU en de NVZ startte eerder dit jaar een project dat leidt tot de herziening van het opleidingsstelsel: flexibeler onderwijs in de vorm van een honingraatmodel dat beter aansluit bij de verschillende zorgpraktijken.

Voor wie?

Verpleegkundigen en zorgprofessionals die nu werkzaam zijn in de acute zorg kunnen de opleiding korte tranche volgen. Wanneer het een uitstroomprofiel binnen het opleidingscluster Acute zorg is, wordt de doelgroep breder. De vacature waarvoor de opleiding opleidt vind je op werk​eninhetumcg.nl​.