Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Praktische informatie

Print 

De werkwijze

Face-to-face gesprekken

U start met een intakegesprek met de coördinator, waarin deze met u bespreekt of coaching de beste keuze is om met uw vraag/vragen aan de slag te gaan. Verder vertelt de coördinator de procedure van het traject en krijgt u de naam en contactgegevens van een coach.

Daarna maakt u een afspraak met uw coach voor een kennismakingsgesprek om:

  • de verwachtingen in de samenwerking af te stemmen,
  • doelen met u vast te stellen en
  • de werkwijze toe te lichten.


Mocht daar aanleiding toe zijn, dan kan dit afstemmingsgesprek ook samen met de coachee en zijn/haar leidinggevende worden gedaan. Hierna start het traject.

In het derde gesprek wordt een zogenaamde ‘klikevaluatie’ gehouden. De coach en coachee bekijken of het voldoende ‘klikt’ in de samenwerking om de doelen van de coachee te realiseren.

Het coachingstraject wordt afgesloten met een eindevaluatie tussen coach en coachee en indien daar vooraf afspraken over zijn gemaakt, ook met de leidinggevende.

E-coaching 

In het geval van e-coaching kunt u ervoor kiezen om het hele traject online te doen. De intake, kennismaking, 'klikevaluatie'en eindevaluatie vinden dan online plaats. U krijgt na aanmelding informatie over deze online omgeving in uw mailbox. U kunt er ook voor kiezen om een aantal gesprekken face-to-face te voeren.

Duur en locatie

Een face-to-face gesprek duurt 5 kwartier. Het coachgesprek vindt plaats buiten de werkplek van de coachee. E-coaching is tijd en plaats onafhankelijk. Wij gaan uit van gemiddeld twee coachmomenten per week. 

Kosten

De kosten voor face-to-face coaching zijn €100,- per gesprek. Een e-coach traject van 13 weken kost € 700,-