Wenckebach Instituut

 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Aan de slag met teamontwikkeling

Print 

Teamcoaching

Wilt u:

 • Meer gebruik maken van elkaars talent en kwaliteiten?
 • Visie en missie van het team vaststellen en toepassen in het dagelijks werk?
 • Uw team leren omgaan met het overbruggen van verschillen?
 • De samenwerking binnen het team verbeteren of optimaliseren?
 • Spannende samenwerkingsproblematiek bespreken?
 • ... 


Dan kan teamcoaching een antwoord zijn op de vraag van u en uw team. U kunt hierbij gebruik maken van een professionele teamcoach. Op basis van de vraag kan de teamcoach uiteenlopende rollen vervullen. De teamcoach heeft nadrukkelijk aandacht voor uw rol als leidinggevende in de teamcoaching. Teamcoaching gaat over concrete ervaringen in het dagelijks werk.

Aan de hand van een gesprek met u en mogelijk een aantal teamleden stelt de teamcoach een programma op. Dit kan een eenmalige activiteit van de teamcoach zijn of een (intensief) traject voor u en uw team. Dit programma wordt met u en uw team besproken, aangepast en vastgesteld.

U en uw team werken onder begeleiding van de teamcoach aan de vooraf vastgestelde resultaten

Kosten

U ontvangt een offerte nadat het programma is vastgesteld.

Meer weten?

Neem contact op mw. P.C.G. Hazen (e) Contact (t) 050 361 42 85 of met mw. A.R. IJedema (e) Contact  (t) 050 361 90 92 of met het secretariaat    (t) 050 361 1299 (e) Contact.

 

Teamtraining

Heeft uw vraag voor teamontwikkeling betrekking op het verwerven van specifieke vaardigheden voor u en uw teamleden om de kwaliteit van werken te verbeteren? Dan kan het expertisecentrum een training voor uw team samenstellen. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als:

 • Patiënt- of klantgerichte communicatie
 • Professionele weerbaarheid
 • Omgaan met conflicten
 • Het voeren van specifieke gesprekken zoals: slecht nieuwsgesprekken, jaargesprekken, in gesprek over verzuim, etc.


Aan de hand van een gesprek met u stelt een opleidingsadviseur/trainer een conceptprogramma op. Dit concept wordt met u als leidinggevende en eventueel andere leden van het team, besproken, aangepast en vastgesteld.

Kosten

U ontvangt een offerte nadat het programma is vastgesteld.

Meer weten?

Neem contact op mw. G.S. Holkema (e) Contact (t) 050 141 72 of met het secretariaat (t) 050 361 1299 (e) Contact.