Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers

Training International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

Datum: 18 januari 2018
Inschrijving: Gestart
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

De ICF is een door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ontwikkelde classificatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen, inclusief factoren die op dat functioneren van invloed zijn. Om de ICF toe te kunnen passen in de gezondheidszorg heeft u bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Deze training is bij uitstek geschikt om u die kennis en vaardigheden eigen te maken.

Doelgroep

Zorgprofessionals met speciale aandacht voor de zorgsector zoals paramedici, psychologen, (ortho)pedagogen, indicatiestellers, verpleegkundigen en leidinggevenden werkzaam in de welzijns- of gezondheidszorg, onderwijs, arbeidsintegratie of de hierbij betrokken overheden.

Doel

Na afloop van deze training kunt u de ICF toepassen in uw eigen praktijk.

Programma

Programma

Deze training bestaat naast drie lesdagen (18 januari, 15 maart en 31 mei) uit:

  • tijdsinvestering van gemiddeld 4 uur per week,
  • mailcontact met de docenten,
  • acht opdrachten die u uitvoert in uw eigen praktijk,
  • eindopdracht: het maken van een ICF-toepassing,
  • presentatie van de eindopdracht. 

Docent

Dr. H.A. (Gonda) Stallinga, ICF-expert, zorgonderzoeker School of Nursing & Health/UMCG
Dr. Y.F. (Yvonne) Heerkens, ICF-expert, lector Arbeid & Gezondheid/Hogeschool Arnhem Nijmegen

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vindt u in het online register. 
Deze training is goedgekeurd door het RIVM WHO-FIC CC.

Kosten & inschrijving

Toelating

We gaan er vanuit dat u bekend bent met de basisprincipes van ICF of dat u bereid bent u deze voorafgaand aan de training eigen te maken. U krijgt hiervoor de benodigde informatie aangereikt.

Kosten

Deelname aan deze training kost € 1395,- per persoon.

Inschrijving

Deelname is aan een minimum (8) en een maximum aantal (12) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing
(t) 050 3617 013 (e) Contact

Deze training kan ook op locatie (in company) gegeven worden. Belangstelling? Neem contact op met het secretariaat voor meer informatie.