Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Regie bij Verzuim

Datum: 26 februari 2020
Inschrijving: Volgeboekt
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus, zie tabblad Kosten en Inschrijving voor meer informatie.

Een leven lang werken in goede gezondheid willen we allemaal. Maar wat nu als dat niet vanzelfsprekend is? Hoe kun je als leidinggevende op een verantwoorde manier de regie nemen bij verzuim- en re-integratievraagstukken, zodat je medewerker weer goed kan functioneren? Wat is hierin jouw verantwoordelijkheid maar ook die van je medewerker? Hoe kun je deskundig advies krijgen zonder dat je de grip over de besluitvorming kwijt raakt?

Doelgroep

Leidinggevenden in het UMCG

Doel

Na afloop van deze training:
• heb je inzicht in de verschillende manieren om te kijken naar verzuim en arbeidsongeschiktheid;
• ben je je bewust van je eigen normen & waarden ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en verzuim;
• heb je geleerd om verzuim- en reïntegratievraagstukken te analyseren en te vertalen naar concrete aandachtspunten om het functioneren  planmatig te verbeteren;
• heb je handvatten hoe je daarbij zelf de regie neemt en houdt;  
• heb je geleerd hoe je op een motiverende manier in gesprek gaat over duurzame inzetbaarheid.

Duur

Deze training bestaat uit drie dagdelen.

Programma

Programma

In deze training leer je om meer persoonlijke invloed (regie) op verzuim en arbeidsongeschiktheidsvraagstukken te krijgen. De nadruk ligt op de gedragsgerichte benadering om duurzame inzetbaarheid te realiseren. Er is veel ruimte voor interactie en het inbrengen van eigen voorbeelden. Je ontvangt bij deelname ook het boek 'Ziekteverzuim bestaat niet'. 

Woensdag 26 februari | 09.00-17.00 uur | Inclusief lunch
• Wat is verzuim en wat is het niet? 
• Wet Verbetering Poortwachter
• 'Regisseren' proces verzuim
• Aan de slag met eigen praktijksituaties

Donderdag 26 maart | 09.00-12.30 uur
• In gesprek over verzuim
• Gespreksvaardigheden oefenen met een trainingsacteur

Locatie
Onderwijscentrum UMCG

Docent

John Bakker, arbeidskundig adviseur, Dienst Arbeid & Gezondheid, UMCG
Willemien van de Werken, arbeidskundig adviseur, Dienst Arbeid & Gezondheid, UMCG
Anna Yedema, opleidingsadviseur/trainer, Wenckebach Instituut UMCG

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelnamekosten ad € 510,- worden gefinancierd uit het Centraal Opleidingsbudget (COB).

Inschrijving

Deelname aan deze cursus is aan een minimum (5) en een maximum aantal (6) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking

Inhoudelijke vragen:
Mw. A.R. (Anna) Yedema, opleidingsadviseur
(t) 050 361 9092 (e) Contact

Overige vragen:
Mw. M. (Melanie) Dellebarre, Planning & Organisatie 
(t) 050-3610126 (e) Contact

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. We streven ernaar om vanaf maandag 16 maart een deel van ons onderwijs online aan te bieden. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.