Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Leidinggeven als professie - wie ben ik als ik leidinggeef (bestuurlijk)

Datum: 21 oktober 2020 t/m 26 januari 2021
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Opleiding
Algemeen

De wereld om ons heen verandert continu en de vraagstukken waarmee we geconfronteerd worden, zijn complex en overstijgen de eigen afdeling. In tijden waarin de enige zekerheid onzekerheid lijkt, ben je vooral zelf je enige houvast.

In opdracht van de Raad van Bestuur en als onderdeel van het leiderschapsprogramma hebben we een korte en intensieve leergang ontwikkeld waarin ‘wie ben ik als ik leidinggeef’ centraal staat; wat is je eigen rol en positie in je persoonlijke context, op welke wijze sta je in contact met mensen in je omgeving en hoe geef je als leidinggevende richting en houvast met je eigen kracht, tekortkomingen, hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Onze ambitie met deze UMCG-leergang is duurzame leiderschapsontwikkeling te faciliteren met optimale toepasbaarheid in de praktijk.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Afdelingshoofden, directeuren en hoogleraren werkzaam in het UMCG.

Doel

Na afloop van de leergang Leidinggeven als Professie (LAP):

  • ben je je meer bewust van de context waarbinnen je aan het werk bent en  wat dit van jou als leidinggevende vraagt
  • heb je meer inzicht in je eigen kracht en tekortkomingen. Je bent je meer bewust van eigen belemmerende overtuigingen en (dis)functionele patronen in interactie met anderen. Je kunt hierop reflecteren en je hebt handvatten om je gedragsrepertoire uit te breiden
  • ben je in staat complexe vraagstukken vanuit andere perspectieven te bekijken en weet je hoe je verschillende perspectieven zo goed mogelijk kunt gebruiken in het nemen van besluiten
  • heb je inzicht in hoe je effectiever kunt handelen in lastige een op een situaties en in groepen
  • kun je systemisch kijken naar complexe vraagstukken en kun je je acties hierop afstemmen.

Studieinfo

Toetsing

Tijdens deze leergang vindt er geen toetsing plaats.

Accreditatie

Accreditatie van het programma wordt aangevraagd voor verpleegkundigen en medisch specialisten bij het Kwaliteitsregister V&V en het ABAN.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname wordt deels gefinancierd uit het Centraal Opleidingsbudget. Deelname aan deze cursus kost u of uw afdeling daarom niet € 6.500,-,  maar € 1.300,-.

Inschrijving

De inschrijving voor deze training is gesloten, u kunt zich niet meer inschrijven. Heeft u interesse in deelname aan een volgende editie van deze training? Gebruik dan de knop 'Op de hoogte blijven', dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking

Inhoudelijke vragen:
Mw. A.M. (Marjon) Leever, MSc, adviseur/coördinator leiderschapsontwikkeling
(t) 050 361 1605 (e) Contact

Overige vragen:
Dhr. R.P. (Robbert) Vermeulen, cursusorganisator
(t) 050 361 0003 (e) Contact

Bekijk ook het uitgebreide programma.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.