Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Coördineren en sturen in het UMCG

Datum: 16 oktober 2019
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Naast uw vakinhoudelijke taken op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding, heeft u ook coördinerende taken. U bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het aansturen van anderen, de coördinatie van processen, de realisatie van veranderingen of de verbetering van de kwaliteit. In de leergang ‘Coördineren en sturen in het UMCG’ komen belangrijke UMCG gerelateerde thema’s, zoals de visie en missie, de financiering en het personeelsbeleid, aan de orde. Kennis hiervan maakt het u gemakkelijker uw leidinggevende taken goed uit te voeren. Daarnaast besteedt de leergang uitgebreid aandacht aan uw persoonlijk leiderschap en effectiviteit in verander- en groepsprocessen. Tijdens de leergang is er ruimte voor reflectie op de eigen ontwikkeling. Ter afronding maakt u op basis van reflectieverslagen een leerdocument.

Eerdere deelnemers aan het woord...

Doelgroep

Medisch specialisten in het UMCG, die coördinerende of leidinggevende taken hebben of deze taken binnenkort krijgen.

Doel

Na afloop van de leergang 'Coördineren en sturen in het UMCG' heeft u meer zicht op diverse aspecten van het beleid binnen het UMCG. Daarnaast bent u zich bewuster van uw persoonlijk leiderschap en uw effectiviteit in het sturen van verander- en groepsprocessen. Dat betekent dat u bewuster keuzen kunt maken:
- bij de 'vormgeving' van uw coördinerende rol
- in lastige samenwerkingsrelaties met individuen en teams
- bij het in gang zetten van een verandering
- in prioriteiten in eigen werk en taken.

Duur

De leergang bestaat uit 14 dagdelen verspreid over 9 maanden. 

Programma

Programma

In twee leerlijnen komen de volgende onderwerpen aan bod:
Module 1 Sturen van professionals - 16 en 17 oktober 2019
Taakstelling UMCG - 28 november 2019
Financiering UMCG - 23 januari 2020
Module 2 Sturen van verandering - 12 en 13 februari 2020
Organiseren - 12 maart 2020
Personeelsbeleid - 16 april 2020
De leergang wordt afgesloten met een Slotseminar (18 juni 2020).

Bekijk ook het uitgebreide programma. (Data tot en met 1 september 2019 onder voorbehoud).

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats in   
- vergaderlocatie Het Kasteel te Groningen en 
- het Hampshire hotel - Groningen Centre 

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).

Kosten & inschrijving

Toelating

U bent medisch specialist in het UMCG. Na inschrijving vindt een intakegesprek plaats.

Kosten

Deelname wordt deels gefinancierd uit het Centraal Opleidingsbudget. Deelname aan deze cursus kost u of uw afdeling daarom niet € 4.650,-, maar € 2.325,-.

Inschrijving

Deelname aan deze leergang is aan een maximum aantal (12) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking

Inhoudelijke vragen:
Mw. A.M. (Marjon) Leever, MSc, stafadviseur
(t) 050 361 1605 (e) Contact

Overige vragen:
Mw. A. (Auktje) Beukema, medewerker planning & organisatie
(t) 050 361 3235 (e) Contact