Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Coachend en inspirerend leidinggeven

Hoe geeft u coachend leiding? Hoe bent u authentiek en inspirerend?

Datum: 18 september 2018
Inschrijving: Gestart
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Coachen is een manier van begeleiden die medewerkers in beweging brengt. Met coachend leidinggeven krijgen medewerkers meer inzicht in hun eigen doelen, wensen en behoeften en inzicht hoe zij die doelen en wensen kunnen realiseren. Dat is belangrijk want zo:
- benutten uw medewerkers hun mogelijkheden beter
- kunnen zij zich verder ontwikkelen
- krijgen zij meer grip op de resultaten van hun werk en
- nemen zij makkelijker hun eigen verantwoordelijkheid.
Kortom: uw medewerkers functioneren krachtiger en zijn succesvoller. Authentiek en inspirerend leidinggeven maakt u krachtig, ook in moeilijke omstandigheden. Door leiding te geven vanuit authenticiteit wordt de behoefte aan macht en status minder. Authentieke leiders staan ergens voor. Ze hebben een natuurlijk overwicht en een natuurlijke uitstraling in wat ze doen en wie ze zijn. Inspirerende leiders hebben een visie op organisatiedoelen en op medewerkers. Ze hebben de potentie medewerkers te inspireren en uit te dagen hun talenten verder te ontwikkelen.

Doelgroep

Leidinggevenden op middenkaderniveau in het UMCG

Doel

U krijgt inzicht in uw stijl, rol en positie als coachend leidinggevende en het effect daarvan op individuele medewerkers en het team. U kunt individuele medewerkers en het team coachen naar een hoger niveau van functioneren. U beschikt over verschillende handelingsalternatieven om het doel van coaching te realiseren. Hoe haal ik het beste uit mezelf en vervolgens uit anderen? Doe ik wat ik wil en wil ik wat ik doe? Op die vragen krijgt u antwoord. U ontdekt uw authentieke, inspirerende stijl van leidinggeven en kan deze toepassen in de dagelijkse praktijk. U wordt zich bewust hoe u door op uw eigen wijze en congruent leiding te geven medewerkers de ruimte geeft hun talenten ten dienste van de afdelingsdoelstellingen te ontwikkelen.

Duur

Negen cursusdagen van 9.00 tot 16.30 uur verspreid over negen maanden.

Programma

Programma

Lesdagen
Dag 1 dinsdag 18 september 2018
Dag 2 dinsdag 9 oktober 2018
Dag 3 dinsdag 6 november 2018
Dag 4 dinsdag 11 december 2018
Dag 5 dinsdag 15 januari 2019
Dag 6 dinsdag 12 februari 2019
Dag 7 dinsdag 12 maart 2019
Dag 8 dinsdag 9 april 2018
Dag 9 Deze datum wordt met de groep besproken

In de training is uw praktijksituatie het uitgangspunt. Het accent ligt op het oefenen, ervaren en ontwikkelen van uw coachingsvaardigheden als leidinggevende. Hierdoor kunt u uw mogelijkheden als coachend en inspirerend leidinggevende uitbreiden en toepassen in uw dagelijkse praktijk. Bovendien leert u een aantal modellen en methodieken gebruiken. Na elke trainingsdag gaat u op basis van gerichte opdrachten met het geleerde aan de slag. Tussen elke trainingsdag vindt met andere deelnemers een intervisiebijeenkomst plaats, in totaal acht bijeenkomsten van twee uur. Studiebelasting tussen de negen trainingsdagen is gemiddeld twee uur per week. Tussen de 8e en 9e trainingsdag heeft u een half jaar de gelegenheid om te werken aan een praktijkopdracht coachend leidinggeven.

Een uitgebreid programma vindt u hier.

Locatie
Rietland
Oosterseweg 62
9785 TB Zuidwolde

Docent

P.C.G. (Nelly) Hazen
R.M. (Reineke) Kins
opleidingsconsulenten Wenckebach Instituut

Kosten & inschrijving

Toelating

Deze training is alleen voor medewerkers van het UMCG

Kosten

Deelname wordt deels gefinancierd uit het Centraal Opleidingsbudget. Deelname aan deze training kost u of uw afdeling daarom geen € 2.450,-, maar € 1.225,--.

Inschrijving

Deelname aan deze training is aan een maximum (12) aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking

Inhoudelijke vragen:
Mw. P.C.G. (Nelly) Hazen, opleidingsconsulent
(t) 050 36 14 285 (e) Contact

Mw. R.M. (Reineke) Kins, opleidingsconsulent
(t) 050 36 19 771 (e) Contact

Overige vragen:
Mw. A.S. (Astrid) Goedhuis, medewerker planning & organisatie
(t) 050 361 4135 (e) Contact