Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Basisopleiding Operationeel Leidinggeven (BOL)

Datum: 17 december 2019 t/m 15 december 2020
Inschrijving: Volgeboekt
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Hoe zet ik mijn positie als operationeel leidinggevende helder en krachtig neer? Hoe kan ik meer delegeren in plaats van zelf alles op te lossen? Hoe kan ik zicht houden op alle werkzaamheden, zonder zelf in te grijpen? Of, hoe kan ik mijn teamleden coachen? Dit zijn voorbeelden van leervragen van mensen die zich inschrijven voor de opleiding Basisopleiding Operationeel Leidinggeven (BOL). 

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

UMCG-medewerkers die operationeel leidinggeven, zoals regieverpleegkundigen, specialistisch laboranten, coördinerende analisten, fysiotherapeuten of teamleiders.

Doel

Na afloop van deze opleiding:

  • Kunt u reflecteren op uw eigen handelen in uw praktijk, om van daaruit zelf sturing te geven aan het optimaal operationeel leidinggeven; 
  • Heeft u uw rol en positie als operationeel leidinggevende versterkt; 
  • Bent u in staat adequaat operationeel leiding te geven aan uw team; 
  • Bent u in staat uw communicatie op een bewuste en doelgerichte manier in te zetten.

Duur

De opleiding bestaat uit twaalf dagdelen en drie begeleide intervisiebijeenkomsten van 2,5 uur. Op de eigen werkplek werkt u aan de praktijkopdracht. Ervaringen van voorgangers leren dat het raadzaam is om na de trainingsochtenden de middag vrij te houden voor het werken aan de praktijkopdracht of het doornemen van de achtergrondliteratuur. 

Programma

Programma

17 december 2019 (15.30 – 16.30 uur) - Informatiebijeenkomst (verplicht)          
15 januari 2020 (09.00 – 16.30 uur) - Start-up-dag          

Lesdata (09.00-12.30 uur)
19 maart                      
31 maart
12 mei 
9 juni   
30 juni 
25 augustus     
15 september               
6 oktober                     
27 oktober                   
17 november                
8 december      
15 december (10.30 –12.00 uur) – Evaluatie en certificering

Intervisiedata (14.00 – 16.00 uur, tenzij anders vermeld)
5/6 februari (11.00 – 12.00 uur)
21 april, 18/19 mei
18 augustus
20 oktober

Programma onderdelen 
Persoonlijk leiderschap: 
- Uw rol en positie als operationeel leidinggevende 
- Uw kernwaarden als operationeel leidinggevende 
- Reflecteren op eigen handelen 
- Oefenen met toepassingen van het geleerde in de praktijk 
 
Leidinggeven aan de groep en individuele medewerkers: 
- Communiceren als leidinggevende 
- Situationeel leidinggeven 
- Sturen of loslaten
- Coachen als stijl van leidinggeven 
- Leidinggeven in een overleg 
- Presenteren en reflecteren op de praktijkopdracht 
 
Plannen en organiseren: 
- Timemanagement

Gevraagde inzet leidinggevende
1. Coachen van de operationeel leidinggevende tijdens de uitvoering van de praktijkopdracht, gericht op de verdere ontwikkeling van de gestelde leerdoelen van de operationeel leidinggevende;
2. Beoordelen van de praktijkopdracht;
3. Aanwezigheid bij het intake- en het tussen-evaluatiegesprek.

Locatie

Onderwijscentrum UMCG 

Accreditatie

Voor de verpleegkundigen die zich voor de BOL in hebben geschreven:
De BOL is een geaccrediteerde scholing, als u lid bent van de V&VN worden de accreditatiepunten automatisch in uw dossier bijgeschreven. Bij geen lidmaatschap van de V&VN  zult u aan het eind van de opleiding de scholing zelf binnen 1 jaar aan moeten melden bij het kwaliteitsregister V&VN.

Erkenning

Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat indien u:
1. De praktijkopdracht met minimaal een voldoende heeft afgesloten en het verslag hiervan tijdig heeft ingeleverd;
2. Minimaal 80% aanwezig bent geweest bij de trainingsochtenden en de intervisiebijeenkomsten;
3. Reflectieverslagen zijn alle vier tijdig ingeleverd.

Kosten & inschrijving

Toelating

U bent werkzaam in het UMCG.

Kosten

Deelname wordt deels gefinancierd uit het Centraal Opleidingsbudget. Deelname aan deze opleiding kost u of uw afdeling daarom niet € 2.300,- maar € 1.150,-.

Inschrijving

Deelname aan deze opleiding is aan een maximum aantal (15) deelnemers gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking

Inhoudelijke vragen:
Mw. M.J. (Marjan) van den Berg, opleidingsadviseur
(t) 050 - 361 4445 (e) Contact

Mw. J. (José) Zomer, opleidingsadviseur
(t) 050 361 9771 (e) Contact

Overige vragen:
Mw. A.S. (Astrid) Nap-Goedhuis, medewerker planning & organisatie
(t) 050 - 361 4135 (e) Contact

Mw. A. (Auktje) Beukema, medewerker planning & organisatie
(t) 050 - 361 3235 (e) Contact

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.