Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

360° feedback voor medici UMCG

Print 

​​​Bent u medisch specialist, dan is de 360° feedback (ook wel multi source feedback genoemd) belangrijk in het kader van uw herregistratie. Van elke medisch specialist wordt namelijk verwacht dat hij/zij een keer in de vier jaar een 360° procedure start als onderdeel van de vereisten voor herregistratie. Tevens wordt zo tegemoet gekomen aan de wens van de Orde van Medisch Specialisten om het IFMS binnen het UMCG te realiseren. 

De CanMEDS-competenties vormen de basis voor de 360° feedback. Als u supervisie verzorgt, dan kunt u ook kiezen voor de 360° Plus. Deze vragenlijst biedt de gelegenheid om zowel feedback op de algemene competenties van de medisch specialist te vragen als feedback op uw opleiderskwaliteiten. Kortom: feedback op twee ‘functies’, verenigd in één vragenlijst.​

Bent u aios: het lokaal/regionaal opleidingsplan beschrijft wanneer de 360° feedback voor aios moet worden afgenomen.

De 360° feedback maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van de medische vervolgopleidingen in het UMCG.

Aan de 360° feedback zijn geen kosten verbonden.

Zie voor meer informatie de pagina (Her)registratie ​op intranet.​

Contactpersonen

Pine Remmelts (t) 050 36 14443, (e) Contact
Jeanette Laning (t) 050 36 11172, (e) Contact

Procedure​

Stap 1: Aanmelden

Meld u aan door een mail te sturen naar een van bovengenoemde contactpersonen met het verzoek een 360° feedback te starten.​

Stap 2: Respondenten benaderen

Kies een aantal collega’s uit uw werkomgeving met wie u regelmatig samenwerkt en vraag hen om medewerking. Kies hierbij uit minimaal de volgende functiegroepen: aios, verpleging, medische administratie en medisch specialisten. Zoek per functiegroep minimaal twee en maximaal vier deelnemers. Daarnaast vraagt u ook uw leidinggevende (aios: opleider) om medewerking.

Vertel uw collega’s wat de 360° feedback inhoudt en waar ze er meer informatie over kunnen vinden. Benadruk dat de antwoorden anoniem zijn. Het systeem berekent zelf het gemiddelde van alle scores van de respondenten per functiegroep. U kunt deze scores dus niet herleiden naar individuen. De leidinggevende (aios: opleider) vormt een uitzondering. Hij/zij kan niet anoniem reageren.​

Stap 3: Gegevens aanleveren

Na aanmelding ontvangt u van de contactpersoon bij het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden een mail. Via de link in deze mail kun u uw respondenten aanleveren: naam, e-mailadres en functie.​

Stap 4: Digitale vragenlijst invullen

De aangemelde collega’s ontvangen een e-mail met link naar de digitale vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst is eenvoudig en duurt ongeveer tien minuten. Ook uzelf ontvangt een vragenlijst over uw eigen functioneren. Na twee en vier weken ontvangen de respondenten die de lijst nog niet hebben ingevuld een herinnering.​

Stap 5: Rapport ontvangen

Zodra iedereen de vragenlijst heeft ingevuld, wordt er een rapport gemaakt. Dat rapport ontvangt alleen u per e-mail. Het 360° feedback rapport is een overzichtelijke opsomming van de gemiddelde scores. U ziet wat uzelf hebt gescoord, u ziet wat uw leidinggevende (aios: opleider) heeft gescoord en u ziet – per functiegroep – het gemiddelde van de respondenten. Ook worden de antwoorden op de open vragen weergegeven.​

Stap 6: Rapport bespreken

In het kader van herregistratie als medisch specialist bespreekt u uw rapport met een onafhankelijke gespreksleider die hiertoe speciaal is opgeleid. Het 360° feedback rapport vormt de basis voor het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).  De aios bespreekt het rapport met de opleider. Zie voor meer informatie de pagina (Her)registratie op intranet.​

Zie voor meer informatie de pagina (Her)registratie ​op intranet.​​