Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Train de trainer - Advanced Life Support (ALS)

Datum: 27 t/m 28 januari 2021
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

In deze training leert u de vaardigheden die nodig zijn om een goede ALS-training te kunnen geven. De volgende onderdelen komen uitgebreid aan bod:
- relevante theorie met betrekking tot ALS en didactiek
- het toepassen van deze theorie in een gesimuleerde omgeving

De training is ontwikkeld in het samenwerkingsverband van Martini ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, UMCG en Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Artsen en verpleegkundigen die op enige wijze betrokken zijn of gaan zijn bij het geven of ontwerpen van ALS-trainingen in een ziekenhuissetting.

Programma

Programma

Lesdata (09.00-17.00 uur)
Woensdag 27 januari 2021
Donderdag 28 januari 2021

Inhoud
Tijdens de twee cursusdagen ligt de nadruk op het toepassen van de in de voorbereiding opgedane kennis. Daarbij is er veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en zodoende van elkaar te leren. Door te oefenen met de aangeleerde didactische vaardigheden wordt u zich bewust van uw rol als ALS-trainer. De cursusleiders geven u regelmatig een kijkje in eigen keuken, zodat u enkele didactische basisprincipes leert herkennen en gebruiken in uw eigen trainingen.

Voorbereiding
De voorbereiding bestaat uit een e-learning over ALS en documentatie over didactische vaardigheden in het simulatieonderwijs (tijdsinvestering ongeveer zes uur). Voorafgaand aan de training ontvangt u een link naar de elektronische leeromgeving.

Organisatie

Deze cursus is ontwikkeld in het samenwerkingsverband van Martini ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden en het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden.

Kosten & inschrijving

Toelating

Ervaring als lid van een ALS-team in een ziekenhuissetting is een vereiste. U beheerst de deelvaardigheden BLS, luchtwegmanagement, defibrilleren en plaatsen van IV/IO-toegang.

Kosten

Deelname aan deze training kost € 670,- per persoon.

Inschrijving

Deze cursus gaat NIET door conform UMCG-beleid inzake het Coronavirus. Sinds maandag 16 maart  2020 bieden wij een deel van ons onderwijs online aan. Deelnemers en studenten ontvangen per e-mail bericht wanneer het onderwijs online aangeboden kan worden. Als het onderwijs vraagt om een fysieke bijeenkomst worden deze zoveel mogelijk opnieuw ingepland, ook hierover ontvangen deelnemers en studenten per e-mail bericht.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.


Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 - 36 17013 (e) Contact

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.