Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Nascholingsbijeenkomst Consortium Psychiatrie

Datum: 21 januari 2019
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Refereeravond/klinische avond
Algemeen

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het Universitair Medisch Centrum Groningen is gastheer van de nascholingsbijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn een gezamenlijke activiteit van het UCP en het Opleidingsconsortium Noord-Nederland en worden inhoudelijk verzorgd door de vier opleidingen in de regio. Per bijeenkomst spreken twee tot drie stafleden en vinden drie à vier referaten van assistenten plaats.
De data van de 5 bijeenkomsten voor 2019 zijn: 21 januari, 18 maart, 27 mei, 16 september en 18 november.

Doelgroep

Psychiaters en AIOS, verslavingsartsen en verpleegkundig specialisten GGz.

Programma

Programma

15.45 Inschrijving en koffie
16.00 Ontvangst - Drs. W.H. Winthorst, voorzitter
16.15 Referaat: tPEMF: een nieuwe behandelmethode van depressie - S.M. van Belkum
16.45 Voordracht: De therapeut & Anna;  het maatschappelijk belang van de psyche - J. Wijkstra
17.45 Pauze met buffet
19.00 Referaat: Gebruik van dwang en drang binnen de acute kinder- en jeugdpsychiatrie; waar staan we nu? - V. Raanhuis
19.30 Voordracht: De sociale context van psychose - W.A. Veling
20.30 Discussie
21.00 Afsluiting

Locatie
Ontvangst: luxe gedeelte Personeelsrestaurant
Programma: Rode Zaal, Onderwijscentrum UMCG

Sprekers

Dhr. dr. S.M. van Belkum, Aios UMCG
Dhr. dr. J. Wijkstra, Psychiater, voormalig opleider psychiatrie UMCU
Mw. drs. V. Raanhuis, Aios Accare
Prof. dr. W.A. Veling, Psychiater, hoofd behandelzaken afdeling Psychosen UMCG

Geen van de sprekers heeft aanmerkelijk belang.

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde en de V&VN voor verpleegkundig specialisten GGz. Voor toekenning van de accreditatiepunten dient u zowel voor als na de bijeenkomst de presentielijst te tekenen.

Organisatie

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG is gastheer van de nascholingsbijeenkomsten.

De bijeenkomst zijn een gezamenlijke activiteit van het UCP en het Opleidingsconsortium Noord-Nederland en worden inhoudelijk verzorgd door de vier opleidingen in de regio. Per bijeenkomst spreken twee tot drie stafleden en vinden drie à vier referaten van assistenten plaats.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan de nascholingsbijeenkomst kost:
€ 65,- voor psychiaters en verslavingsartsen;
€ 60,- voor verpleegkundig specialisten en overige deelnemers. Voor AIOS is deelname gratis.
Inclusief koffie/thee en buffet.

Inschrijving

U kunt zich tot 21 januari 2019 inschrijven. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 1 week voorafgaande aan de nascholing. In dat geval worden administratiekosten (€ 7,50) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

Voordeel bij vooraf inschrijving alle avonden
U kunt zich ook voor alle vijf bijeenkomsten tegelijkertijd inschrijven. Indien u zich voor 21 januari 2019 inschrijft voor de vijf bijeenkomsten die in 2019 georganiseerd worden, dan betaalt u de prijs voor vier bijeenkomsten (respectievelijk € 260,- en € 240,-)

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Over uw inschrijving:
Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat Postgraduate School of Medicine
(t) 050-36 11402 (e) Contact

Voor overige vragen:
R. Bolt, secretariaat UCP
(t) 050-3612807 (e) Contact 

Bekijk hier het uitgebreide programma.