Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Cytologie en histologie van bloed en beenmerg voor medici en klinisch chemici

Datum: 11 t/m 13 september 2018
Inschrijving: Volgeboekt
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

De cursus ‘Cytologie en histologie van bloed en beenmerg’ voor medici en klinisch chemici is vernieuwd. Er is nu voor een modulaire opbouw gekozen, waarbij we starten met een halve dag met normale en reactieve beelden gevolgd door twee dagen basisdiagnostiek en tenslotte een dag voor gevorderden.

In de cursus staat de samenwerking tussen cytologen en histologen centraal. Korte voordrachten worden steeds afgewisseld met goed gevulde practica, waarbij een optimale interactie tussen cursisten onderling en tussen cursisten en docenten wordt nagestreefd. U wordt vertrouwd gemaakt met de praktische diagnostiek van maligne en niet-maligne hematologische aandoeningen voor wat betreft het microscopisch onderzoek. Waar nodig wordt de rol van immunofenotypering, cytogenetica en additionele technieken belicht. 

Doelgroep

Internisten, hematologen, pathologen, kinderartsen, AIOS vanuit deze genoemde vakgebieden en klinisch chemici. De cursus is niet bedoeld voor analisten en klinisch chemici in opleiding, voor hen worden separaat cursussen georganiseerd.

Programma

Programma

De opbouw van de cursus stelt u in de gelegenheid om naar wens één of meerdere opeenvolgende modules te volgen.

Module 1: Introductiecursus
Normale en reactieve beelden in bloed en beenmerg, inclusief histologie. 

Module 2: Basiscursus
Ziektebeelden die in de dagelijkse praktijk voorkomen, waaronder de meest voorkomende myeloproliferatieve neoplasmata en myelodysplastische syndromen, lymfatische maligniteiten en acute leukemieën. 

Bekijk het uitgebreide programma onder het tabblad Meer informatie.

Van de cursisten wordt tenminste enige basiskennis van normale bloed- en beenmergmorfologie verwacht. De cursus is niet geschikt voor analisten en klinisch chemici in opleiding. Voor hen wordt een separate cursus georganiseerd.

Voorbereiding
Als voorbereiding is – naast de vele atlassen die beschikbaar zijn op elk laboratorium - het programma HemoSurf een goede optie. Dit is een interactieve hematologie-atlas die meer dan 3000 foto's van bloed en beenmerguitstrijkjes omvat. Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Hematologie hebben via de verenigingswebsite toegang tot dit programma. We hanteren tijdens de cursus de WHO-classificatie. U dient in het bezit te zijn van het WHO-boek ‘Pathology and Genetics of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues’, versie 2017.

Locatie
Wenckebach Skills Center UMCG

Sprekers

Dr. C.W. Choi, Hematologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Dr. A. Diepstra, Pathologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
Mw. dr. K. Hebeda, Pathologie, Universitair Medisch Centrum Nijmegen
Dr. A.B. Mulder, Laboratorium Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen 
Prof. dr. G.E.G. Verhoef, Hematologie, Universitair Ziekenhuis ‘Gasthuisberg’ Leuven 
Mw. M.J. Wondergem, Hematologie, VU Medisch Centrum Amsterdam

Docent


Accreditatie

Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij de Nederlandsche Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Klinisch Chemici en de Nederlandse Vereniging voor Pathologie. U ontvangt na afloop een nascholingscertificaat.

Organisatie

Het Wenckebach Instituut in samenwerking met de afdelingen Pathologie en Hematologie en het laboratoriumcentrum van het UMCG.

Programmacommissie / Organisatiecommissie


Dr.
C.W. Choi, Hematologie, Universitair Medisch Centrum GroningenDr.
A. Diepstra, Pathologie, Universitair Medisch Centrum GroningenDr. A.B. Mulder, Laboratorium
Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen

Mw. C.W.
Verver, Wenckebach Instituut, Universitair Medisch Centrum Groningen

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze cursus kost:
€ 695,- voor module 1&2 (2,5 dag)
€ 575,- voor module 2 (2 dagen)
Inclusief koffie, thee, lunch, borrel, diner en reader.

Inschrijving

U kunt zich tot 22 augustus 2018 inschrijven. Deelname is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wij informeren u zo snel mogelijk over plaatsing. Annulering van uw deelname is mogelijk tot 22 augustus 2017. In dat geval worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Postgraduate School of Medicine
C.W. Verver
(t) 050-3612755 (e) Contact