• Tekstgrootte

BROK-hercertification: Module Quality Assurance and Quality control in clinical research

Datum: 06 september 2017
Inschrijving: Volgeboekt
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Voor klinisch onderzoekers die in de afgelopen jaren het BROK certificaat hebben behaald is een e-learningmodule ontwikkeld. Met deze e-learningmodule kunnen onderzoekers in aanmerking komen voor herregistratie. Je volgt deze e-learningmodule klassikaal.
Let op: de module is in het Engels.   

Doelgroep

Het BROK-certificaat is 4 jaar geldig. Deze hercertificering is bedoeld voor onderzoekers met een certificaat waarvan de geldigheidsduur van 4 jaren en maximaal 4 maanden is verstreken of binnenkort verstrijkt.  De herregistratie van het BROK-certificaat wordt na afronding met 4 jaar verlengd (er is geen examen).

Is uw certificaat  verlopen, dan dient u de BROK-cursus opnieuw te volgen en opnieuw examen af te leggen. Voor details, kunt u contact opnemen met de BROK-coördinator van het UMCG: Denise Mailly.

Programma

Programma

De e-learning start om 09.00 uur. De doorlooptijd bedraagt ca 1,5-2,5 uur.

Onderwerpen van de BROK herregistratie e-learning module:
• RET- bron CCMO
• SAE’s SUSARS- bron CCMO
• Kwaliteitsborging onderzoek:
  - risicoanalyse bron CCMO
  - DSMB bron CCMO
  - monitoring - GCP richtsnoer, het rode NFU-boekje.
• Medical devices in Clinical Research-Bron CCMO
• Wetenschappelijke Integriteit: Bron Researchcode onderwerpen:
   - verantwoordelijkheden onderzoekspersoneel,
   - integriteit onderzoeksgegevens, 
   - fraude en plagiaat
   - de gedragscode 2011 (FEDERA)
• Audits in Clinical research

Locatie
Rijksuniversiteit Groningen
Combizaal | gebouw 32.14 | 3e etage

Accreditatie

Het programma is geaccrediteerd door de VUmc bij de ABAN met 2 punten.

Bij afronding van de module ontvang je een accreditatie certificaat. Met dit certificaat:
- heb je recht op een herregistratie certificaat
- word je aangemeld bij de NFU door het BROK examenbureau Mediavision.

De afspraken over o.a. de hercertificering zijn vastgelegd in het Opleidings- en examenreglement BROK®. Is je certificaat langer dan 4 jaar verlopen op de dag van de herregistratie? Neem dan zo snel mogelijk contact op over mogelijke deelname met het Wenckebach Instituut of Denise Mailly (BROK-coördinator UMCG).

Organisatie

Postgraduate School of Medicine, Wenckebach Instituut UMCG, in samenwerking met VUmc.

Kosten & inschrijving

Toelating

Om deze module te volgen moet je geslaagd zijn voor de BROK cursus en dus ook geregistreerd staan in het register van de NFU.

Kosten

Deelname aan deze herregistratie e-learning kost € 130,- per persoon.

Inschrijving

Deze e-learning is volgeboekt, u kunt zich niet meer inschrijven. Heeft u interesse in deelname aan een volgende editie van deze e-learning? Gebruik dan de knop 'Zet me op de wachtlijst'.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat Postgraduate School of Medicine
(t) 050-3610003

Mw. E.F. Wagenaar
(e) Contact
(t) 050 - 3613558

Mw. drs. D. Mailly, BROK-coördinator UMCG
(e) Contact
(t) 050 - 3615598