Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Zicht op financiering

Datum: 16 september 2019
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

De financiering van het UMCG is in toenemende mate belangrijk. Maar voor leidinggevenden is het soms ondoorzichtig hoe de financiering van het UMCG en de eigen afdeling is geregeld. Weet u bijvoorbeeld wat de rol is van verzekeraars bij de financiering van het UMCG? Hoe de gelden intern worden verdeeld? Hoe intern wordt gestuurd en welke rol een Balanced Score Card en zorgportfolio hierin spelen? Hoe kostprijzen worden bepaald? Wanneer u als leidinggevende inzicht heeft in verschillende aspecten van financiën, kunt u een goede gesprekspartner zijn voor het management en de controller.

Doelgroep

Leidinggevenden op middenkaderniveau en stafadviseurs in het UMCG.

Doel

Na afloop van deze training:
- heeft u inzicht in de externe financiering van het UMCG (VWS, zorgverzekeraars, etc.)
- heeft u inzicht in de interne sturing en beheersing van het UMCG (planning en controlcyclus, interne budgetteringsystematiek)
- weet u beter hoe u managementinformatie van uw eigen afdeling moet interpreteren

Duur

De training bestaat uit een dagdeel en een optionele verdiepingsbijeenkomst.

Programma

Programma

Maandag 16 september
(09.00-12.30 uur)
Tijdens deze ochtend krijgt u antwoord op de volgende vragen:
- Hoe wordt het UMCG gefinancierd?
- Hoe wordt het budget intern verdeeld onder de sectoren en de afdelingen?
- Hoe ziet de planning- en controlcyclus er uit?
- Hoe verhoudt uw eigen afdeling zich tot het UMCG?
- Hoe interpreteert u managementinformatie?
- Hoe kunt u managementinformatie gebruiken om uw keuzes te beargumenteren bij het management of bij uw medewerkers?

Maandag 30 september
(09.00-11.00 uur)
Deze bijeenkomst (facultatief) biedt persoonlijke verdieping naar aanleiding van de eerste bijeenkomst. U kunt tijdens deze tweede bijeenkomst specifieke vragen stellen en (eigen) casuïstiek met de docenten bespreken. Denk hierbij aan specifieke vragen over uw eigen begroting, zowel op het gebied van activiteiten als financiën. Daarnaast is het mogelijk om in te zoomen op bijvoorbeeld de aanpak voor nieuwe initiatieven/projecten binnen uw onderdeel.

Locatie
Onderwijscentrum UMCG

Docent

Nienke Funke, stafmedewerker UMC-staf, UMCG
Peter Nammensma, controller sector Oncologie, UMCG

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname wordt deels gefinancierd uit het Centraal Opleidingsbudget (COB). Deelname aan deze training kost u of uw afdeling daarom niet € 220,- maar € 110,-. 

Inschrijving

Deelname aan deze training is aan een minimum (8) en een maximum (12) aantal verbonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Postgraduate School of Medicine 
Karin Wolthuis, cursusorganisator
(t) 050 361 3307 (e) Contact