Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Lichte sedatie/anxiolyse en sedatiebewaking buiten OK

Datum: 25 januari 2021
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaf een toetsingskader 'Sedatie en/of analgesie (PSA) bij volwassenen op locaties buiten de OK' uit. In het verlengde van dit toetsingskader ontwikkelde de CBO de richtlijn PSA. Deze training vertaalt de uitgangspunten van het toetsingskader en de richtlijn naar de praktijk. Speciaal voor medewerkers van afdelingen waar lichte sedatie of anxiolyse buiten OK wordt gegeven.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Verpleegkundigen werkzaam op een afdeling waar lichte sedatie wordt gegeven. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de richtlijn is tevens verplicht:

  • BLS-certificaat 
  • Beheersing van medisch rekenen

Doel

Na afloop van deze cursus kun je:

  • op een veilige manier patiënten begeleiden die een lichte sedatatie/anxiolyse buiten OK ondergaan
  • op een juiste manier reageren op mogelijke calamiteiten.

Duur

De cursus duurt twee dagen.

Programma

Programma

Lesdata
25 januari 2021
1 maart 2021

We gaan op interactieve wijze dieper in op de theorie en wat dit voor de endoscopieverpleegkundige betekent. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Richtlijn sedatie
• Saturatiemeting en bewustzijnscontrolemeting
• Vrijhouden luchtweg
• Zuurstof toediening en veiligheid
• Medicatie
• SBAR
• EC
• Opvangen van een hypotensie
• Ontslagcriteria na lichte sedatie

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 315,- per persoon.

Inschrijving

Deelname aan deze cursus is aan een minimum en een maximum aantal (5) gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen. 

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 36 17031 (e) Contact

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.