Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

IRW Conference

het eerste inhalatie educatie congres

Datum: 15 t/m 16 maart 2018
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Tijdens dit interactieve congres wordt u door nationale en internationale sprekers geïnformeerd over de nieuwste inzichten rondom inhalatietechniek. Dit is een belangrijk thema omdat ongeveer 80% van de longpatiënten de inhalatiemedicatie verkeerd gebruikt. Doel van het congres is om tot een effectievere manier van instructie te komen. Hoe leren we onze patiënten hun pufje op een goede manier te gebruiken?

Doelgroep

De conferentie is interessant voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en praktijkondersteuners omdat veel patiënten met luchtwegklachten in de eerste lijn worden behandeld.

Programma

Programma

Klik hier voor meer informatie over het programma.

Sprekers

Voor meer informatie: bezoek de IRW Conference 2018 website.

Docent


Accreditatie

Het programma is geaccrediteerd door ABC1 en het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. 
Accreditatie van het programma is aangevraagd bij NVvPO, VSR, NVFZ, NAPA en KNMP.

Organisatie

Wenckebach Instituut, UMCG Postgraduate School of Medicine, in samenwerking met de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMCG.

Local Organizing Committee

Paul Hagedoorn, Inhalatie-technoloog, University of Groningen, the Netherlands. Department of Pharmaceutical Technology and Biopharmacy
Ellen van Heijst, Hoofd Astma & COPD dienst Certe, integral medical diagnostic services and advice Groningen, the Netherlands
Titia Klemmeier, Astma/COPD-verpleegkundige, Martini Hospital Groningen, the Netherlands. Department of Pulmonology IMIS Inhalation Medication Instruction School Foundation, the Netherlands
Janwillem Kocks, Huisarts, onderzoeker,University Medical Center Groningen, the Netherlands. Department of General Practice GRIAC research institute Groningen, the Netherlands
Thys van der Molen, Hoogleraar chronische longziekten, University Medical Center Groningen, the Netherlands. Department of General Practice GRIAC research institute Groningen, the Netherlands
Esther Metting, Epidemiologist/Behavioral scientist, University Medical Center Groningen, the Netherlands. Department of General Practice GRIAC research institute Groningen, the Netherlands
Siebrig Schokker, University Medical Center Groningen, the Netherlands. Department of General Practice. GRIAC research institute Groningen, the Netherlands

Het congres komt mede tot stand dankzij bijdragen van de firma’s Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, GlaxoSmithKline, Novartis en Sandoz.

Kosten & inschrijving

Kosten

Registratie 2 dagen: 15 en 16 maart
medici, apothekers: EUR 225.00 
PhD, non-MD, onderzoekers  en andere zorgverleners/geïnteresseerden) EUR 175.00 
Industrie EUR 500.00 
Student (zonder diner) EUR 90.00 

Registratie 1 dag: donderdag 15 maart
medici, apothekers EUR 180.00 
PhD, non-MD, onderzoekers  en andere zorgverleners/geïnteresseerden EUR 140.00 
Industrie EUR 350.00 
Student (zonder diner) EUR 50.00 
 
Registratie 1 dag: vrijdag 16 maart
medici, apothekers EUR 180.00 
PhD, non-MD, onderzoekers  en andere zorgverleners/geïnteresseerden EUR 140.00 
Industrie EUR 350.00 
Student  EUR 50.00
 
U kunt online (via IDEAL of credit card) betalen.

Inschrijving

U kunt zich tot 14 maart 2018 inschrijven. Als u de knop Nu inschrijven gebruikt, gaat u naar het Engelstalige inschrijfformulier. 

Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 1 maart 2018. In dat geval worden administratiekosten (€ 25 ,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

Het indienen van een abstract kan nog tot 5 februari 2018 via www.irwconference2018.com

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat Postgraduate School of Medicine
(t) 050-3619024
(e) Contact