Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Basisopleiding Operationeel Leidinggeven (BOL)

Datum: 16 april 2019 t/m 17 maart 2020
Inschrijving: Nog niet mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Hoe zet ik mijn positie als operationeel leidinggevende helder en krachtig neer? Hoe kan ik meer delegeren in plaats van zelf alles op te lossen? Hoe kan ik zicht houden op alle werkzaamheden, zonder zelf in te grijpen? Of, hoe kan ik mijn teamleden coachen? Dit zijn voorbeelden van leervragen van mensen die zich inschrijven voor de opleiding Basisopleiding Operationeel Leidinggeven (BOL). 

Doelgroep

UMCG-medewerkers die operationeel leidinggeven, zoals regieverpleegkundigen, specialistisch laboranten, coördinerende analisten, fysiotherapeuten of teamleiders.

Doel

Na afloop van deze opleiding:

  • Kunt u reflecteren op uw eigen handelen in uw praktijk, om van daaruit zelf sturing te geven aan het optimaal operationeel leidinggeven; 
  • Heeft u uw rol en positie als operationeel leidinggevende versterkt; 
  • Bent u in staat adequaat operationeel leiding te geven aan uw team; 
  • Bent u in staat uw communicatie op een bewuste en doelgerichte manier in te zetten.

Duur

De opleiding bestaat uit twaalf dagdelen en drie begeleide intervisiebijeenkomsten van 2,5 uur. Op de eigen werkplek werkt u aan de praktijkopdracht. Ervaringen van voorgangers leren dat het raadzaam is om na de trainingsochtenden de middag vrij te houden voor het werken aan de praktijkopdracht of het doornemen van de achtergrondliteratuur. 

Programma

Programma

16 april 2019 (11.30-12.30 uur) - Informatiebijeenkomst (verplicht)
22 mei 2019 (09.00-16.30 uur) - Start-up

Lesdata (09.00-12.30 uur)
04 juni
18 juni
25 juni
9 juli
03 september
24 september
15 oktober
5 november
26 november
17 december
14 januari 2020
25 februari 2020
17 maart (10.00-11.30 uur) - Evaluatie en certificering

Intervisiedata (13.30 – 15.30 uur):
28 mei 2019
29 of 30 oktober
28 januari 2020

Programma onderdelen 
Ik als leidinggevende 
- Je rol en positie als operationeel leidinggevende 
- Je kernwaarden als operationeel leidinggevende 
- Reflecteren op eigen handelen 
- Oefenen met toepassingen van het geleerde in de praktijk 
- Plannen en organiseren
- Praktijkopdracht

Ik en de ander

- Professionele communicatie en feedback
- Situationeel leidinggeven
- Coachen als stijl van leidinggeven 

Ik en de groep
- Leidinggeven in een overleg
- Groepsdynamiek

Ik en de organisatie
- Praktijkopdracht

Gevraagde inzet leidinggevende
1. Coachen van de operationeel leidinggevende tijdens de uitvoering van de praktijkopdracht, gericht op de verdere ontwikkeling van de gestelde leerdoelen van de operationeel leidinggevende;
2. Beoordelen van de praktijkopdracht;
3. Aanwezigheid bij het intake- en het tussen-evaluatiegesprek.

Locatie

Onderwijscentrum UMCG 

Accreditatie

Voor de verpleegkundigen die zich voor de BOL in hebben geschreven:
De BOL is een geaccrediteerde scholing, als u lid bent van de V&VN worden de accreditatiepunten automatisch in uw dossier bijgeschreven. Bij geen lidmaatschap van de V&VN  zult u aan het eind van de opleiding de scholing zelf binnen 1 jaar aan moeten melden bij het kwaliteitsregister V&VN.

Erkenning

Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat indien u:
1. De praktijkopdracht met minimaal een voldoende heeft afgesloten en het verslag hiervan tijdig heeft ingeleverd;
2. Minimaal 80% aanwezig bent geweest bij de trainingsochtenden en de intervisiebijeenkomsten;
3. Reflectieverslagen zijn alle vier tijdig ingeleverd.

Kosten & inschrijving

Toelating

U bent werkzaam in het UMCG.

Kosten

Deelname wordt deels gefinancierd uit het Centraal Opleidingsbudget. Deelname aan deze opleiding kost u of uw afdeling daarom niet € 2.250,- maar € 1.125,-.

Inschrijving

Inschrijving is nog niet mogelijk. Heeft u interesse in deelname? Gebruik dan de knop 'Op de hoogte blijven', dan informeren wij u zodra u zich kunt inschrijven.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking

Inhoudelijke vragen:
Mw. M.J. (Marjan) van den Berg, opleidingsadviseur
(t) 050 - 361 4445 (e) Contact

Mw. J. (José) Zomer, opleidingsadviseur
(t) 050 361 9771 (e) Contact

Overige vragen:
Mw. A.S. (Astrid) Nap-Goedhuis, medewerker planning & organisatie
(t) 050 - 361 4135 (e) Contact

Mw. A. (Auktje) Beukema, medewerker planning & organisatie
(t) 050 - 361 3235 (e) Contact