Wenckebach Instituut

 •  NL 
 • Login medewerkers

Basiscursus Werkbegeleiding

Datum: 18 september t/m 11 december 2017
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Werkbegeleiding is een waardevol instrument om lerenden te begeleiden bij hun leerproces en hun ontwikkeling tot professional. Een goede werkbegeleiding is uiteindelijk gericht op de ontwikkeling van beginnend beroepsbeoefenaar tot professional. Een goede werkbegeleider speelt in op de leerstijl en -fasen van de lerende en creëert een veilige leeromgeving waarin hij of zij alle ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Voor beginnende en ervaren begeleiders die de (theoretische) achtergrond van het begeleiden nog niet kennen, is de basiscursus werkbegeleiding.

Doelgroep

Verpleegkundigen en andere (zorg)professionals met ten minste één jaar werkervaring. Daarnaast is het van belang dat je ten tijde van de cursus een of meerdere studenten begeleidt zodat je de theorie gelijk kunt toepassen in de praktijk.

Duur

De cursus bestaat uit vijf hele dagen en wordt drie keer in het voorjaar en drie keer in het najaar gegeven.

Programma

Programma

Cursusdata (09.00-16.30 uur)
18 september
11 oktober
1 november
21 november
11 december

In de basiscursus werkbegeleiding wordt een groot aantal onderwerpen behandeld:

 • Introductie van de student op de afdeling
 • Wie zijn er betrokken bij en verantwoordelijk voor het leerproces
 • Leerdoelen
 • Leerstijlen
 • Situationeel begeleiden
 • Communicatie
 • Het geven van feedback
 • Reflecteren
 • Evalueren en beoordelen


De aangeboden theorie wordt direct in de les geoefend. De lessen zijn interactief en er is veel ruimte voor het uitwisselen van eigen ervaringen en het inbrengen van casuïstieken met betrekking  tot werkbegeleiding. De cursus wordt up to date gehouden volgens de nieuwste ontwikkelingen wat betreft onderwijs en begeleiding.

Accreditatie

De bijscholing is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online Kwaliteitsregister.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan de cursus kost € 595,- per persoon.

Inschrijving

Deelname is aan een maximum aantal (15) gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. 

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat School of Nursing & Health
(t) 050 - 36 19208 (e) Contact