Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Toetsvragen maken

Tips en tricks voor het maken van een goede meerkeuzevraag

Datum: 16 mei 2018
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Veel docenten worstelen met het maken van toetsvragen. Herkent u de vragen:

• Moet ik altijd vier opties verzinnen bij een toetsvraag?
• Kan ik een casus maken?
• Hoe ontwerp ik een goede vraag waarmee ik kan toetsen of studenten de stof kunnen toepassen?

Herkent u bovenstaande vragen of heeft u andere vragen? Dan is deze workshop iets voor u!

De workshop wordt in 2018 gegeven op:
Donderdag 19 april
Woensdag 16 mei
Woensdag 19 september
Donderdag 18 oktober
Woensdag 21 november

Doelgroep

Docenten van de opleidingen geneeskunde, bewegingswetenschappen en tandheelkunde van het UMCG

Doel

Na afloop van deze workshop bent u bekend met de belangrijkste do’s en don’ts voor wat betreft het maken van meerkeuzevragen.

Duur

De workshop duurt 1,5 uur.

Programma

Programma

In anderhalf uur tijd geven wij u een kort overzicht van de tips en trucs bij het maken van multiple choice vragen. Bekende valkuilen worden besproken. Op verzoek kunnen eigen vragen besproken worden en kunt u, indien opportuun, suggesties krijgen voor verbetering. Na afloop van de workshop heeft u kennis van de belangrijkste eisen waaraan multiple choice vragen moeten voldoen, heeft u uitgebreid kunnen discussiëren over valkuilen en verbeteringen en zo mogelijk eigen toetsvragen kunnen bespreken met collega’s.

Programma
16.30 Inleiding
16.45 Bespreken van voorbeeldvragen
17.30 Bespreken van eigen vragen
18.00 Afsluiting

Locatie
Onderwijsinstituut

Sprekers


Docent

Prof. Dr. J.B.M. Kuks, UMCG

Accreditatie

Het programma is door het ABAN geaccrediteerd met 1 punt per bijeenkomst.

Organisatie

Onderwijsinstituut UMCG

Kosten & inschrijving

Kosten

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Om deel te kunnen nemen aan deze cursus is inschrijving noodzakelijk.

Inschrijving

Deelname is aan een minimum (4) en maximum aantal (12) gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. U kunt zich inschrijven tot één week voor de datum van de workshop.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Docentprofessionalisering UMCG
(e) Contact