Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Refereerbijeenkomst Consortium Psychiatrie

Datum: 18 januari 2021
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Refereeravond/klinische avond
Algemeen

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het Universitair Medisch Centrum Groningen is gastheer van de refereerbijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn een gezamenlijke activiteit van het UCP en het Opleidingsconsortium Noord-Nederland en worden inhoudelijk verzorgd door de vier opleidingen in de regio. De data van de resterende bijeenkomsten in 2021 zijn: 17 mei, 13 september en 15 november.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Psychiaters, aios en verpleegkundig specialisten GGz.

Programma

Programma

13.45  Inloggen
14.00  Opening - H.M. Schuppert, voorzitter 
14.10  Referaat: De Therapeutische Relatie binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie - I. Vrieze
14.40  Vragenrondje
14.50  Pauze
15.00  Referaat: De patiëntreis binnen de acute psychiatrie van GGZ Drenthe, wij zien mensen - M. Verwer
15.30  Vragenrondje
15.40  Pauze
15.50  Referaat: Behandeling van adolescenten met een depressie: om depressief van te worden(?) - L. Willemsen – van der Goeten
16.20  Vragenrondje
16.30  Afsluiting

Locatie
De refereerbijeenkomst vindt online plaats. Nadere informatie hierover volgt na inschrijving.

Sprekers

Dr. H.M. Schuppert, psychiater en opleider Accare
Drs. M. Verwer, arts-assistent Psychiatrie GGZ Drenthe
Drs. I. Vrieze, arts-assistent Psychiatrie Lentis/ Accare
Drs. L. Willemsen-van der Goeten, arts-assistent Psychiatrie Accare

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP en het VSR.

Organisatie

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG is gastheer van de refereerbijeenkomsten.

De bijeenkomsten zijn een gezamenlijke activiteit van het UCP en het Opleidingsconsortium Noord-Nederland en worden inhoudelijk verzorgd door de vier opleidingen in de regio. Per bijeenkomst spreken twee tot drie stafleden en vinden drie à vier referaten van assistenten plaats.

Kosten & inschrijving

Kosten

De kosten van deze online refereerbijeenkomst worden gefinancierd door het Consortium Psychiatrie.

Inschrijving

Let op: dit betreft een online bijeenkomst! U kunt zich tot 15 januari 2021 inschrijven.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Over uw inschrijving:
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat Postacademisch Onderwijs
(t) 050-36 11402 (e) Contact

Voor overige vragen:
D. Terpstra, secretariaat UCP
(t) 050-3612807 (e) Contact

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.