• Tekstgrootte

Nascholingsbijeenkomst Consortium Psychiatrie

Datum: 18 september 2017
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Refereeravond/klinische avond
Algemeen

De bijeenkomst is een gezamenlijke activiteit van het UCP en het Opleidingsconsortium Noord-Nederland en wordt inhoudelijk verzorgd door de vier opleidingen in de regio. Per bijeenkomst spreken twee tot drie stafleden en vinden drie à vier referaten van assistenten plaats.

De data van de bijeenkomsten voor 2017 zijn: 20 maart, 15 mei, 18 september en 20 november. 

Doelgroep

Psychiaters en AIOS, verslavingsartsen en verpleegkundig specialisten GGz.

Programma

Programma

15.45 Inschrijving en koffie/thee
16.00 Opening
16.15 Referaten en voordrachten
17.45 Pauze met buffet
19.00 Voordrachten en discussie
21.00 Afsluiting

Meer informatie over het programma vindt u hier.

Locatie
Onderwijscentrum UMCG
Ontvangst: luxe gedeelte Personeelsrestaurant
Programma: Rode Zaal

Hoe u het UMCG kunt bereiken, leest u in het blok Praktisch onder de knop Bereikbaarheid rechts van de pagina.

Sprekers

Mw. drs. A.H. van der Ploeg, Aios UCP, UMCG
Mw. drs. B. Waggeveld, Aios Lentis
Dhr. drs. ds. R. Drenth, Geestelijk verzorger Verslavingszorg Noord Nederland
Dhr. prof. dr. G.G. Anthonio, Voorzitter Raad van Bestuur, Verslavingszorg Noord Nederland, Bijzonder hoogleraar in Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen, Gedrags- Maatschappij Wetenschappen (GMW)
Dhr. dr. R.W. Blaauw, Lector verslavingskunde Hanzehogeschool Groningen, Senior onderzoeker en forensisch gz-psycholoog Verslavingszorg Noord Nederland
Mw. drs. M. van der Meer-Jansma, Hoofd Beleid en Onderzoek Verslavingszorg Noord Nederland

Geen van de sprekers heeft aanmerkelijk belang.

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde en de V&VN voor verpleegkundig specialisten GGz. Voor toekenning van de accreditatiepunten dient u zowel voor als na de bijeenkomst de presentielijst te tekenen.

Organisatie

De bijeenkomsten zijn een gezamenlijke activiteit van het UCP en het Opleidingsconsortium Noord-Nederland en worden inhoudelijk verzorgd door de vier opleidingen in de regio. Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG is gastheer van de nascholingsbijeenkomsten. 

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan de nascholingsbijeenkomst kost:
€ 65,- voor psychiaters en verslavingsartsen
€ 60,- voor verpleegkundig specialisten en overige deelnemers.
Voor AIOS is deelname gratis.
Inclusief koffie/thee en buffet. U kunt online (via IDEAL of creditcard) betalen.

Inschrijving

Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging van plaatsing. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 1 week voorafgaande aan de nascholing. In dat geval worden administratiekosten (€ 7,50) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

Wanneer u zich aan het begin van het jaar heeft ingeschreven voor de vijf bijeenkomsten in 2017 hoeft u zich nu niet nogmaals aan te melden.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Over uw inschrijving:
Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat Postgraduate School of Medicine
(t) 050-36 11402 (e) Contact

Voor overige vragen:
R. Bolt, secretariaat UCP
(t) 050-3612807(e) Contact