• Tekstgrootte

Nascholing Jeugdgezondheidszorg

Hoofdzaken en wat er bij komt

Datum: 03 november 2017
Inschrijving: Gestart
Soort: Symposium/congres
Algemeen

De jaarlijkse nascholingsmiddag van de ‘Stichting Jeugdgezondheidszorg Noord Nederland’ staat deels in het teken van de richtlijnen, aansluitend bij de ontwikkeling en herziening van de JGZ-richtlijnen. Het belooft een interessante middag te worden, met veel aanknopingspunten voor de dagelijkse JGZ-praktijk.

Doelgroep

Artsen en verpleegkundigen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, aios en andere geïnteresseerde zorgprofessionals.

Programma

Programma

We willen u deze keer voorzien van inhoudelijke achtergrondinformatie en ontwikkelingen betreffende een aantal ‘hoofdzaken’: preventie van gehoorschade, myopie, cariësmanagement en stemmingsstoornissen (inclusief suïcide risicotaxatie).

13.00 Ontvangst en registratie
13.30 Start programma
15.05 Pauze
15.35 Vervolg programma
17.05 Afsluiting 
Gevolgd door borrel

Bekijk hier het uitgebreide programma.

Locatie
Onderwijscentrum UMCG
Hoe u het UMCG kunt bereiken, leest u in het blok Praktisch onder de knop Bereikbaarheid rechts van de pagina.

Sprekers

R. Brouwer, stafarts JGZ/arts M&G/jeugdarts, GGD Fryslân
C.A. Enthoven, PhD-student, afdeling Epidemiologie en Oogheelkunde Erasmus MC Rotterdam
M. Herder, medewerker gezondheidsbevordering, GGD Groningen
W. Niessen, sociaal geneeskundige, GGD Groningen
Dr. A.A. Schuller, Universitair Hoofddocent Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde UMCG/senior onderzoeker TNO
Dr. H.M. Schuppert, kinder- en jeugdpsychiater, Accare

Accreditatie

Het programma is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V en het ABSG met 3 punten.

Organisatie

De Stichting Jeugdgezondheidszorg Noord Nederland in samenwerking met het Wenckebach Instituut UMCG, Postgraduate School of Medicine.

Programmacommissie / Organisatiecommissie
Wieke Broekman, GGD Fryslân
Ria Brouwer, GGD Fryslân
Marjanne de Graaf, GGD Drenthe
Hedwig Grooten, GGD Groningen
Marleen Koudenburg
Margrietha Memelink-Wilting, GGD Drenthe
Menno Reijneveld, Gezondheidswetenschappen, UMCG
Marian Tuinenga, Wenckebach Instituut UMCG

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze nascholing kost € 95,- per persoon. 
Deelnemers van de GGD Groningen en de GGD Drenthe hoeven niet persoonlijk te betalen; het inschrijfgeld wordt centraal via de betreffende GGD verrekend

Inschrijving

U kunt zich tot 20 oktober 2017 inschrijven. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 20 oktober 2017. In dat geval worden administratiekosten (€ 7,50) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Secretariaat Postgraduate School of Medicine
(t) 050-3611402 (e) Contact