Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Klinische avond MKA/CTM: Parodontologie

Datum: 11 maart 2021
Inschrijving: Gestart
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

Een groot deel van de populatie in de praktijk krijgt te maken krijgt met parodontale problemen. De ernst en omvang hiervan verschilt nogal. De inzichten in het ontstaan en verloop van parodontale infecties zijn in de afgelopen jaren veranderd. Niet alleen de ernst en omvang van de parodontale afbraak zijn van belang voor de behandeling, maar ook de vatbaarheid en complicerende factoren. Daarom is de classificatie van parodontale infecties onlangs herzien. Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de klinische avond.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Tandartsen, kaakchirurgen, orthodontisten, mondhygiënisten, tandtechnici, aios vanuit genoemde vakgebieden, studenten tandheelkunde en mondhygiëne en andere geïnteresseerde zorgprofessionals.

Programma

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Screening, Diagnostiek en Behandeling van Parodontale afwijkingen. Wat is nieuw? Wat is anders? En wie doet wat?
• De klinische kroonverlenging: indicatie en uitvoering

Programma
19.30  Opening
19.35  De nieuwe classificatie van paradontitis
19.55  Parodontale Screening, Diagnostiek en behandeling in de Algemene Praktijk
20.20  Discussie
20.35  Pauze
20.45  De klinische kroonverlenging
21.15  Afsluiting

Bekijk ook het uitgebreide programma.

Locatie
De klinische avond wordt uitgezonden vanuit de Rode Zaal in het UMCG en is online te volgen.

Sprekers

Henri Lohr
Geerten-Has Tjakkes
Jeroen Zweers

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij KRT, KRM en NVMKA.

Organisatie

Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG in samenwerking met de afdeling Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde en Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het UMCG.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan de klinische avond kost:
€ 25,- voor tandartsen, mondhygiënisten en tandtechnici,
€ 15,- voor studenten tandheelkunde

Inschrijving

U kunt zich tot 10 maart 2021 inschrijven. Deelname is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wij informeren u zo snel mogelijk over plaatsing. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 10 maart 2021. In dat geval worden administratiekosten (€ 15,-/€ 7,50) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat Postacademisch Onderwijs
(t) 050-3613307 (e) Contact 

Bekijk ook het uitgebreide programma.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.