Wenckebach Instituut

 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Ethiek in de (ouderen)zorg

Datum: 08 september t/m 03 november 2017
Inschrijving: Niet meer mogelijk
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

'Als ik het zou mogen zeggen -als oudere die zorg nodig heeft- dan zou ik u willen vragen om bij de behandeling van mijn zorgplan, te willen beginnen met tien minuten stilte. Ik zou u vragen om in die tien minuten na te denken, liefst met veel gevoel, over wat u zou willen met uw eigen leven. Pas dan mocht u beginnen met wat IK allemaal zou willen. Behalve als u voor uzelf niets hebt opgeschreven. (...) Ik wil in mijn zorgplan mijn eigen wensen, mijn eigen willen opgeschreven zien en niet die van u.'

Goede zorg aan ouderen betekent bewustwording van normatieve verwachtingen die iedere zorgverlener heeft. In deze cursus krijgt dit concreet gestalte.

Doelgroep

Zorgprofessionals werkzaam in een praktijk waar men veel met ouderen te maken heeft:

 • Verzorgenden
 • Verpleegkundigen
 • Leidinggevenden
 • (para)Medici 

Doel

Na afloop van deze cursus: 

 • kunt u benoemen welke morele vragen in de zorg aan ouderen in uw praktijk spelen
 • bent u in staat om een casus in een moreel beraad te bespreken
 • hebt u een moreel probleem op de werkvloer besproken
 • hebt u kennis verdiept over
  - zelfbeschikking,
  - rol en verantwoordelijkheid van anderen,
  - de identiteit van iemand met dementia.

Duur

Vier ochtenden (drie dagdelen contacturen en één dagdeel bespreking morele problematiek op de werkvloer).

Programma

Programma

Het programma bestaat uit vier dagdelen (vrijdagochtend van 09.00-13.00 uur).

8 september - Moreel beraad: eerste kennismaking

We starten met morele intuïties, vaak onuitgeproken en niet bereflecteerd. Met korte onderwijsleergesprekken wordt u ingeleid in ethiek als systematische reflectie op deze morele intuïties. Vervolgens werken we dit uit in een moreel beraad.

22 september - Inhoudelijke verdieping
Bij ouderen hebben we te maken met een mensen van wie de identiteit lijkt te schuiven. Van onafhankelijke mensen naar zorgbehoevenden. Dit speelt zowel op lichamelijk als op geestelijk niveau. Drie belangrijke aspecten van deze zorgsituatie komen aan de orde:
• zeggenschap over lijf en leven in de zorg voor mensen van wie juist die capaciteit dikwijls (in toenemende mate) beperkt is.
• de betekenis van afnemende geestelijke vermogens voor iemands identiteit
• de rol van familieleden en andere naaststaanden, maar ook de verantwoordelijkheden van de hulp- en zorgverleners.

Tenslotte laten we ouderen zelf aan het woord: we luisteren naar wat ouderen zelf te melden hebben over hoe ze zorg willen. Dit plaatsen we naast de observaties van mantelzorgers. We komen tot conclusies over wat dit betekent voor het denken over en de praktijk van de zorg voor ouderen. test.

13 oktober - Moreel beraad op de werkvloer
Deelnemers bespreken op de werkvloer een moreel probleem. U krijgt een format dat dit gesprek faciliteert.

3 november - Integratie
Workshop waarin de morele problemen die op de werkvloer zijn besproken, worden geanalyseerd en verdiept.

Docent

Drs. J. de Jeu, universitair docent ethiek, UMCG

Accreditatie

U ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

Organisatie

Wenckebach Instituut UMCG, Postgraduate School of Medicine

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 495,- per persoon.  

Inschrijving

U kunt zich tot 25 augustus 2017 inschrijven. Deelname is aan een minimum en maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wij informeren u zo snel mogelijk over plaatsing. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 25 augustus 2017. In dat geval worden administratiekosten (€ 15,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.

Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Wenckebach Instituut UMCG
Postgraduate School of Medicine
(t) 050 36 10265 (e) Contact