Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

AIOS onderwijs Revalidatie: basiscursus Klinisch Redeneren (derdejaars)

Lopen: observeren, analyseren en interveniëren

Datum: 10 t/m 11 december 2020
Inschrijving: Gestart
Soort: Cursus/workshop
Algemeen

De afdeling Revalidatiegeneeskunde van het UMCG en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) bieden AIOS een aantal basiscursussen aan. Onderdeel van de serie is deze verplichte tweedaagse basiscursus waarin derdejaars aan de slag gaan met het thema Lopen.

Onderwerpen die in deze cursus centraal staan:
• Biomechanica van het gangbeeld met interventies
• Gangbeeldprobleem – analyse – beredenering van oplossing – interventie

In verband met de ontwikkelingen rondom het Corona-virus wordt deze cursus online (via Zoom) aangeboden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Doelgroep

Deelname is verplicht voor alle derdejaars AIOS revalidatiegeneeskunde. Voor artsen die niet in opleiding zijn tot revalidatiearts is de cursus niet toegankelijk.

Duur

De cursus duurt twee dagen.

Programma

Programma

Let op: het betreft een online programma!

Dag 1
09.45 Ontvangst
10.00 Start programma
12.45 Lunchpauze
13.30 Vervolg programma    
17.00 Einde  

Dag 2
08.45 Start programma
12.05 Lunchpauze
13.00 Vervolg programma
15.30 Evaluatie en afronding
16.00 Einde

Bekijk ook het uitgebreide online programma.

Bijzonderheden
1. Ter voorbereiding syllabus klinisch redeneren (reeds in bezit) doornemen.
2. Verplichte en aanbevolen literatuur doornemen.
3. Huiswerkopdrachten maken.

Locatie
Het betreft een online programma.

Organisatie

De cursusleiding ligt in handen van Dr. J.M. Hijmans en Prof. dr. K. Postema. De cursus wordt georganiseerd door de Afdeling Revalidatiegeneeskunde UMCG, i.s.m. met het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden van het UMCG en onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.

Kosten & inschrijving

Kosten

Deelname aan deze cursus kost € 280,- per persoon. Voor UMCG-medewerkers geldt dat zij ook via kostenplaats kunnen betalen.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Inschrijving

U kunt zich tot 20 november 2020 inschrijven. Deelname is aan een maximum aantal gebonden, inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wij informeren u zo snel mogelijk over plaatsing. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 20 november 2020. In dat geval worden administratiekosten (€ 25,-) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen.Algemene voorwaarden

Meer informatie

Meer informatie

Secretariaat afdeling Revalidatiegeneeskunde UMCG
Mw. P. Talens, HPC: CB41
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
(t) 050 - 361 22 95 (e) Contact

Bekijk ook het uitgebreide online programma.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.