Wenckebach Instituut

  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Discipline overstijgend onderwijs

Print 

Om ontwikkeling van generieke competenties (CanMEDS) en bekwaming in vakoverstijgende thema’s te ondersteunen wordt er voor a(n)ios Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) georganiseerd. Het UMCG biedt -deels in samenwerking met het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Martini Ziekenhuis (MZH)- het volgende DOO aan. Per activiteit schetsen onderstaande symbolen achtereenvolgens binnen welke niet-medische profileringsrichting het onderwijs past, voor welke opleidingsfase het onderwijs met name geschikt is, en welke CanMEDS competenties er centraal staan. NB de symbolen zijn bedoeld als keuzehulp en geenszins bindend.​

Aanbod Centrale Medische Bibliotheek
Voor het verbeteren van je research impact, Open Access publiceren, zoekstrategieën en meer kun je gebruik maken van het aanbod van de CMB.

profilering wetenschap en onderzoek geschikt voor alle opleidingsstadia

Active Learner (op aanvraag)
Hoe krijg en houd ik regie over mijn eigen opleiding?

geschikt voor het begin van de opleiding

Art of balancing (organisator: MCL academie)
Wat motiveert en belemmert me? Hoe blijf ik in balans? 
Krijg en houd inspiratie en plezier in je werk!

geschikt voor alle opleidingsstadia

Basic course on Regulations and Organization of Clinical Trials (BROK®)
Hoe doe ik patiëntgebonden onderzoek binnen de strenge grenzen van de wet?

profilering wetenschap en onderzoek geschikt voor alle opleidingsstadia

Bekostiging ziekenhuiszorg (organisator: Martini Ziekenhuis)
Welke invloed heb ik op de productie en de kostprijs van zorg? Hoe help ik de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg in balans te houden?

profilering bestuur en management geschikt voor alle opleidingsstadia

Communicatie en samenwerking
Een greep uit de uiteenlopende thema’s: 
Hoe bespreek ik SOLK, donatie en/of reanimeren? Hoe pas ik SDM toe? Hoe ga ik om  met eisende patiënten? 
Maar ook: Hoe geef ik mijn grenzen en wensen aan bij collega’s? Hoe ontvang of geef ik complimenten/kritiek?

Geschikt voor het begin en midden van de opleiding

Doelmatigheid (organisator: Martini Ziekenhuis)
Hoe kan ik mijn dagelijkse werkzaamheden efficiënter invullen? Wat kosten mijn behandelingen eigenlijk? Waar kan ik gemakkelijk op besparen zonder kwaliteit in te leveren? 

profilering bestuur en management geschikt voor alle opleidingsstadia

Ethiek en professionaliteit
Hoe neem ik een verantwoord besluit bij medische of wetenschappelijke dilemma’s en hoe ga ik om met mijn eigen fouten?
Neem contact op voor de mogelijkheden

profilering kwaliteit en patiëntveiligheid

Juridisch verantwoord zorgen
In ontwikkeling, nadere informatie volgt. Beoogde thema’s: rechten en plichten van patiënten, en omgang met juridisering van zorg, wils(on)bekwaamheid en privacy van patiënten.

profilering kwaliteit en patiëntveiligheid geschikt voor alle opleidingsstadia

Maak je eigen CAT (op aanvraag)
Hoe formuleer ik een goede klinische vraag en zoek én beoordeel ik de bijbehorende literatuur?

geschikt voor het begin van de opleiding

Medisch management voor (bijna) Jonge Klaren
Hoe houd ik overzicht en regie over mijn eigen bestaan als specialist in een professionele omgeving? Over rollen, belangen en achtergronden.

profilering bestuur en management

Ouderengeneeskunde (organisator: Martini Ziekenhuis)
In ontwikkeling, nadere informatie volgt.

geschikt voor alle opleidingsstadia

Opleidingsmiddag
Dé gezamenlijke middag voor aiossen, opleiders en supervisoren.

geschikt voor alle opleidingsstadia

Palliatieve zorg
Wat is palliatieve zorg en hoe maak ik dit onderwerp bespreekbaar?
Variant voor beginners en gevorderden.

Systematische benadering van medische spoedsituaties (SBMS)
ABCDE: hoe herken en behandel ik de acuut zieke patiënt?

geschikt voor het begin van de opleiding

Teach the Teacher (TtT) voor AIOS
Hoe maak ik onderwijsmomenten zo effectief en efficiënt mogelijk? Met aandacht voor de a(n)ios als zender én ontvanger.

profilering onderwijs en opleiden geschikt voor alle opleidingsstadia

Timemanagement: grip op je werk, rust in je hoofd
Hoe prioriteer ik mijn lange lijst van taken en geef ik mijn grenzen aan?

Geschikt voor het begin en midden van de opleiding