•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Psychologen

Print 

​Samen met PPO (het opleidingsinstituut Postmaster PSY-Opleidingen te Groningen) heeft het UCP 4 vaste opleidingsplaatsen.

Opleiding tot GZ psycholoog

Eens per jaar komt er een opleidingsplaats beschikbaar voor een basispsycholoog die de GZ-opleiding wil gaan doen. Vacante vacatures worden op de site van de opleiding (PPO) en het UMCG geplaatst. Om toegelaten te worden tot de opleiding dient men een LOGO verklaring te hebben. Halverwege de opleiding wordt gerouleerd van opleidingsplaats waardoor met verschillende doelgroepen ervaring kan worden opgedaan. Er zijn nu GZ-opleidingsplaatsen op de afdeling Angst en Dwang en op de Psychose afdeling. De opleiding duurt twee jaar fulltime waarvan 1 dag in de week cursorisch onderwijs wordt gevolgd bij PPO.

Opleiding tot KP psycholoog

Momenteel lopen er twee opleidingstrajecten voor de klinisch psycholoog in opleiding. Tijdens de oplei​ding kan op meerdere opleidingsplaatsen ervaring opgedaan worden waaronder de deeltijdbehandeling Angst- en Dwangstoornissen​, de Algemene Deeltijdbehandeling (persoonlijkheids- en ontwikkelingsproblematiek) en Ouderenpsychiatrie. De opleiding duurt 4 jaar met ongeveer 1 dag in de week cursorisch onderwijs. Naast de diagnostiek, indicatiestelling en interventie kan management en onderzoek ook een belangrijk onderdeel zijn van de taken van de klinisch psycholoog. Deze beide taken worden ook binnen de opleiding vorm gegeven. De klinisch psycholoog in opleiding heeft de mogelijkheid om te participeren in een van de onderzoekslijnen die binnen het UCP lopen (zie wetenschappelijk onderzoek). Vacante vacatures worden op de site van de opleiding (PPO) en het UMCG geplaatst. Na de sollicitatieprocedure wordt de kandidaat voorgedragen aan de hoofdopleider van PPO die mede de geschiktheid van de kandidaat voor de KP opleiding beoordeelt.

Wetenschappelijk onderzoek

Een van de kerntaken van UCP is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is om de behandeling en de kwaliteit van leven van patiënten met psychiatrische stoornissen te verbeteren door beter te begrijpen wat dit voor stoornissen zijn, hoe je problemen vroeg kunt herkennen en hoe je steeds gerichter kunt behandelen. Het UCP onderzoeksprogramma richt zich met name op de onderliggende mechanismen van psychopathologie die worden onderzocht in epidemiologische, patiënt gebonden en meer fundamentele studies. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn:

 • Stemming- en angststoornissen
 • Psychotische stoornissen
 • Ouderen psychiatrie
 • Combinaties van psychische en lichamelijke aandoeningen en Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
 • Ontwikkelingsstoornissen (Accare​​).

Aanvullende informatie over het wetenschappelijk onderzoek binnen het UCP kunt u vinden op het Research gedeelte van de UCP website. 

Samenwerking met andere afdelingen binnen het UMCG

De GZ en KP opleidingen zijn, samen met de KNP opleiding, binnen het UMCG georganiseerd als P-opleiding. Tussen de verschillende betrokken afdelingen en praktijkopleiders zijn korte lijnen waardoor ook roulatie mogelijk is tussen het psychiatrie (UCP) en medische psychologie, neuropsychologie of revalidatie.

Opleider

P-Opleider in het UMCG is dr. C.J.M. van Velzen, ook praktijkopleider binnen het UCP. Mw. dr. G. Versteegen is plaatsvervangend opleider en praktijkopleider binnen het UMCG.

Hoofdopleiders PPO

 • ​​Prof. dr. A. De Keijser is hoofdopleider van de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog
 • Mw. dr. B.J. van den Hoofdakker, hoofdopleider GZ K&J ​
 • Prof. dr. T.K. Bouman is hoofdopleider van de GZ-opleiding. Bereikbaar via: (050) 820 05 60 of Contact

Hoofdopleider KNP RINO Groep Utrecht

 • ​Mw. prof. dr. H. Swaab, hoofdopleider van de specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog RINO Groep Utrecht. Bereikbaar via: 030-230 84 50 of Contact

Meer informatie

Voor meer informatie over de postmaster opleidingen voor psychologen in het UCP of UMCG kunt u contact opnemen met de opleider, (050) 361 41 91​. U kunt ook een e-mail sturen:  Contact.