•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Artsen

Print 

​​Artsen in opleiding tot specialist (AIOS)

Jaarlijks kunnen vijf arts-assistenten beginnen met de opleiding tot psychiater, met als startdata 1 april en 1 oktober. De opleiding duurt 4.5 jaar.

Het UCP biedt een opleiding van hoog niveau die daarnaast warm en menselijk is. Dat wij daarin slagen, blijkt uit een lovend visitatierapport en hoge cijfers die AIOS de opleiding geven. Er is veel aandacht voor klinische vaardigheden en psychotherapie, maar ook voor wetenschappelijke ontwikkeling. Een groot aantal arts-assistenten doet onderzoek of promoveert tijdens de opleiding, maar ook pure (toekomstige) klinici zijn welkom.De opleiding in het UCP maakt deel uit van het zogenaamde opleidingsconsortium Noord-Nederland, dat onderdeel is van de onderwijs-en opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR).

Het UCP kan op dit moment, én binnenkort in het kader van de nieuwe opleidingseisen, een reeks van keuzestages aanbieden. Wat onze keuzestages onderscheidt van die in andere instellingen is de academische omgeving en de mogelijkheid van verdieping middels wetenschappelijk onderzoek. Voorbeelden van keuzestages zijn:

 • Stage wetenschappelijk onderzoek binnen één van de topreferentie-afdelingen gericht op schizofrenie.
 • Stage Stemmings- of angststoornissen met de mogelijkheid van verdieping in een bepaalde methodiek (psychotherapie, psychofarmacologie). Voor geïnteresseerde en gemotiveerde aios bestaat de mogelijkheid om met aanvullende subsidie te werken aan een promotieonderzoek.
 • Stage ouderenpsychiatrie. Een combinatie van het UCP en het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde. Deze stage biedt een grondige kennismaking met tal van verdiepingsmogelijkheden waaronder multimorbiditeit en psychotherapie bij ouderen.
 • Stage consultatieve psychiatrie binnen het UMCG. Deze stage is gericht op een brede kennismaking met psychiatrische problematiek binnen gevarieerde afdelingen. 
 • Stage somatoforme stoornissen. In samenwerking met de afdeling Interne Geneeskunde, gericht op diagnostiek en interventies bij complexe problematiek in samenwerking met de somatisch specialist.
 • Stage bipolaire stoornissen, op de polikliniek voor bipolaire stoornissen, met aandacht voor de specifieke interventies bij deze patiëntengroep.

Andere keuzestages zijn in overleg mogelijk.

Wetenschappelijk onderzoek

Een van de kerntaken van UCP is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Het doel hiervan is om de behandeling en de kwaliteit van leven van patiënten met psychiatrische stoornissen te verbeteren door beter te begrijpen wat dit voor stoornissen zijn, hoe je problemen vroeg kunt herkennen en hoe je steeds gerichter kunt behandelen. Het UCP onderzoeksprogramma richt zich met name op de onderliggende mechanismen van psychopathologie die worden onderzocht in epidemiologische, patiënt gebonden en meer fundamentele studies. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn:

 • stemming- en angststoornissen
 • psychotische stoornissen
 • ouderen psychiatrie
 • combinaties van psychische en lichamelijke aandoeningen, en Somatisch Onvoldoende Verklaarde klachten (SOLK)
 • ontwikkelingsstoornissen (Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)

Lees meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek binnen het UCP (Engels).

Opleider

Opleider in het UMCG is mevrouw dr. W.H. van Zelst-Kwakkel. Dr. W.H. Winthorst is plaatsvervangend opleider.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de opleiding psychiatrie contact op met de opleider:

 • telefoonnummer: (050) 361 28 07
 • e-mail: Contact

U kunt ook contact opnemen met de plaatsvervangend opleider:

 • telefoonnummer: (050) 361 41 40 
 • e-mail: Contact

Lees meer informatie over de opleiding voor AIOS. Bekijk ook de website van de onderwijs-en opleidingsregio Noord-Oost Nederland (OOR).

Solliciteren

Geïnteresseerden in een opleidingsplaats psychiatrie bij het UCP kunnen hun sollicitatiebrief, vergezeld van CV, sturen aan:

W.H. van Zelst-Kwakkel, Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen,

Of stuur een e-mail aan Contact.

Arts niet in opleiding tot specialist (ANIOS)

Het UCP heeft zeer regelmatig vacatures voor arts-assistenten niet in opleiding (ANIOS). ANIOS die psychiater willen worden, komen bij gebleken geschiktheid in aanmerking voor een opleidingsplaats in het UCP. Ook in het kader van oriëntatie op het vak of als voorbereiding op een andere medische discipline kan werkervaring in de psychiatrie uiterst zinvol zijn.