•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Opleiding Psychiatrie UMCG

Print 

​​​​Het UCP heeft een leidende rol op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. We werken samen met diverse instellingen in de noordelijke regio, maar ook nationaal en internationaal. Het UCP biedt hoogspecialistische klinische- en poliklinische behandelingen voor een aantal veelvoorkomende psychiatrische stoornissen en heeft een topreferente zorgfunctie voor de regio Noord-Nederland. Dit betekent dat we optimale psychiatrische diagnostiek en behandeling bieden. Voor patiënten met ernstige en complexe psychiatrische klachten kunnen wij in veel gevallen alsnog een werkzame behandeling bieden.
 Continuïteit van zorg, binnen onze instelling of in samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio, vinden we belangrijk voor patiënt en verwijzer.

Het UCP biedt hoogspecialistische zorgprogramma’s voor:

 • Angst- en dwangstoornissen
 • Stemmingsstoornissen (depressie en bipolaire stoornis)
 • Psychose
 • Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
 • Ouderen met psychiatrische aandoeningen.

Opleider

Opleider in het UMCG is mevrouw dr. W.H. van Zelst-Kwakkel. Dr. W.H. Winthorst is plaatsvervangend opleider.


 Dr. W.H. van Zelst-Kwakkel

Opleiding

De opleiding in het UCP maakt deel uit van het zogenaamde opleidingsconsortium Noord-Nederland, dat onderdeel is van de OOR. Informatie over de duur en opbouw van de opleiding vindt u op de pagina over het consortium Psychiatrie​ op deze website. 

Het UCP streeft er naar om complete opleidingsprogramma's aan te bieden, inclusief gevarieerde keuzestages. De stage sociale c.q. spoedeisende psychiatrie wordt aangeboden in samenwerking met Lentis. Het aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie wordt integraal aangeboden. Er wordt gestreefd naar erkenning voor het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie in samenwerking met het Centrum voor Ouderengeneeskunde in het UMCG. Het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie wordt verzorgd door Accare​.

Keuzestages

Het UCP kan op dit moment, én binnenkort in het kader van de nieuwe opleidingseisen, een reeks van keuzestages aanbieden. Wat onze keuzestages onderscheidt van die in andere instellingen is de academische omgeving en de mogelijkheid van verdieping middels wetenschappelijk onderzoek. Voorbeelden van keuzestages zijn:

 • Stage wetenschappelijk onderzoek binnen één van de topreferentie-afdelingen gericht op schizofrenie, stemmingsstoornissen of angststoornissen. Voor geïnteresseerde en gemotiveerde aios bestaat de mogelijkheid om met aanvullende subsidie te werken aan een promotie-onderzoek. 

 • Stage ouderenpsychiatrie. Een combinatie van het UCP en het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde. Deze stage biedt een grondige kennismaking met tal van verdiepingsmogelijkheden waaronder multimorbiditeit en psychotherapie bij ouderen. 

 • Stage consultatieve psychiatrie binnen het UMCG. Deze stage is gericht op een brede kennismaking met psychiatrische problematiek binnen gevarieerde afdelingen.

 • Stage emotionele stoornissen. De stage is gericht op angststoornissen of stemmingsstoornissen met de mogelijkheid van verdieping in een bepaalde methodiek (psychotherapie, psychofarmacologie). 

 • ​​

  Stage somatoforme stoornissen. In samenwerking met de afdeling Interne Geneeskunde, gericht op diagnostiek en interventies bij complexe problematiek in samenwerking met de somatisch specialist. 

 • Stage ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen binnen de polikliniek van het UCP, gericht op ADHD en autistiforme stoornissen. 

 • Stage bipolaire stoornissen, op de polikliniek voor bipolaire stoornissen, met aandacht voor de specifieke interventies bij deze patiëntengroep.

Andere keuzestages zijn in overleg mogelijk.

Wetenschappelijk onderzoek

Het hoofdthema van het wetenschappelijk onderzoek wordt gevormd door emotionele stoornissen (angst, depressie, bipolaire stoornis) in de context van de levensloop. Dit onderzoek is epidemiologisch, fundamenteel, patiëntgebonden en therapeutisch van aard en richt zich vooral op onderliggende causale en onderhoudende mechanismen. Een tweede onderzoeksthema is schizofrenie, in samenwerking met het Rob Giel Onderzoekscentrum en het NeuroImaging Centrum. Het richt zich zowel op fundamentele als op zorggerelateerde onderwerpen.

Solliciteren 

Geïnteresseerden in een opleidingsplaats psychiatrie bij het UCP kunnen hun sollicitatiebrief, vergezeld van CV, richten aan W.H. van Zelst-Kwakkel, Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen, of per email (zie Contact). 

Alle vacatures in het UMCG vindt u op de vacaturesite van het UMCG.

Bennard Doornbos (psychiater, destijds aio) vertelt samen met oud-opleider professor Robert Schoevers over de opleiding. Bekijk het filmpje​. Bekijk op Vimeo ook het korte promofilmpje dat de aios maakten.