•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Aanmeldservice UCP

Print 

De aanmeldservice van het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) is het eerste aanspreekpunt voor verwijzers en patiënten van het UCP. Niet alleen tijdens kantooruren, maar 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het telefoonnummer van de aanmeldservice UCP is (050) 361 88 80 en het faxnummer (050) 361 90 49.

Voorlichting en advies

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het UCP en de zorg van het centrum, dan kunt u contact opnemen met de aanmeldservice UCP. U kunt er terecht voor advies en consultatie. Ook patiënten die bij het UCP in behandeling zijn of zijn geweest, kunnen hier terecht met vragen.

Aanmelding en zorgtoewijzing

De aanmeldservice UCP is het centrale loket om uw patiënten aan te melden bij het UCP. Patiënten kunnen zich niet zelf aanmelden, maar worden aangemeld door de huisarts of een verwijzer die als hoofdbehandelaar werkzaam is binnen de specialistische GGZ. 
De verwijsbrief dient schriftelijk te worden aangeleverd. De huisarts kan ook digitaal verwijzen via Zorgdomein.

In de verwijsbrief moeten, mede conform de vereisten van de verzekeraar, tenminste de volgende gegevens worden opgenomen:

  • Datum.
  • Uw naam, adres, woonplaats, functie en persoonlijke AGB code.
  • Uw (elektronische) handtekening.
  • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum en inschrijfnummer verzekering van de patient.
  • De DSM-IV-TR stoornis of het vermoeden daarvan.
  • Vermelding dat het een verwijzing naar de specialistische GGZ (SGGZ) betreft.
  • Indien van toepassing; andere GGZ zorgaanbieder waar patient in behandeling is.


Als u verwijst vanuit de specialistische GGZ, maak dan gebruik van het aanmeldformulier. Deze vindt u rechts op de pagina, onder "Praktisch".

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de psychiater van de aanmeldservice UCP. Die zorgt dat uw patiënt snel een afspraak krijgt bij het juiste zorgprogramma. De psychiater neemt contact met u op als er vragen zijn over welk zorgprogramma het meest geschikt is.

U kunt uw verwijsbrief sturen naar:

Universitair Centrum Psychiatrie
T.a.v. Aanmeldservice UCP
Huispostcode CC30
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Crisisopvang

De crisisdienst van het UCP is onderdeel van de aanmeldservice​. Crisiszorg wordt op de locatie van het UCP geboden: overdag, 's avonds en 's nachts, zowel doordeweeks als in het weekend.

Als een patiënt van u zich in een crisissituatie bevindt, kunt u altijd contact opnemen met aanmeldservice UCP. Een baliemedewerker, meestal de psychiater, overlegt met u welke zorg noodzakelijk is en wanneer.

Als somatische problemen urgent zijn, bijvoorbeeld bij een intoxicatie, verwijs dan uw patiënt naar de Spoedeisende hulp (SEH) van het UMCG. Deze schakelt dan de aanmeldservice UCP in voor psychiatrische crisishulp.

Het UCP doet de crisisbeoordelingen outreachend op locatie of bij patiënten thuis binnen gemeente Groningen en Haren en het stadsdeel Terborch (Gemeente Tynaarlo).