•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Behandeling gericht op herstel

Print 

Vaak is de behandeling gericht op het herstel van dagelijks functioneren of het bereiken van doelen zoals het weer kunnen werken. Daarvoor zijn verschillende behandelingen mogelijk:

  • Trajectbegeleiding naar school, studie, dagbesteding en/of werkzaamheden,
  • Individuele plaatsing en steun bij het vinden en behouden van betaald werk,
  • Psycho-educatie na een psychose,
  • Zelfbeeldtraining, omdat veel patiënten kampen met een negatief zelfbeeld,
  • Woonondersteuning, zoals hulp bij het huishouden,
  • Familieavonden voor voorlichting en advies,Oudergroep,
  • Lotgenotencontact.

Jaarlijkse controle

Een grote groep mensen knapt gelukkig snel weer op na een psychose. Anderen herstellen niet helemaal of merken dat de klachten terugkomen. Daarom komen mensen jaarlijks terug om te bespreken hoe het met hun psychische, lichamelijke en sociale situatie is. Zo wordt de zorg opnieuw afgestemd op de steeds veranderende behoefte.​​