•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Zelfbeeldtraining na psychose

Print 

Voor ​​​wie is de zelfbeeldtraining

De zelfbeeldtraining is bedoeld voor mensen met een negatief zelfbeeld, die vaardigheden willen leren om het zelfbeeld te verbeteren.

Wat is een neg​atief zelfbeeld

Mensen met een negatief zelfbeeld vinden zichzelf niet veel waard. Ze zijn van mening dat anderen beter en waardevoller zijn dan zijzelf. Het kan gaan om een algemeen negatief persoonlijk oordeel of om specifieke negatieve kenmerken. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Intelligentie (dom, onvoldoende schoolopleiding)
  • Sociale waarde (suf, saai, oninteressant)
  • Maatschappelijke status (onbenullig, er niet bij horen, grijze muis) of
  • Uiterlijk (lelijk, dik, dun, rare benen).

Een negatief zelfbeeld heeft grote gevolgen. Wie zichzelf saai of lelijk vindt, zal niet snel op de voorgrond treden. Wie zichzelf dom vindt, begint niet gemakkelijk aan een opleiding.

De trai​​ning

Het doel van de training is om een realistisch zelfbeeld te krijgen. Niet positiever dan passend is en niet negatiever dan noodzakelijk is. U leert op een nieuwe manier naar uzelf te kijken. U gaat meer letten op uw positieve en goede eigenschappen, die er eigenlijk altijd al waren, maar waarvoor u tot nu toe onvoldoende oog had. Verstandelijk weet u misschien wel dat u in werkelijkheid minder waardeloos bent, maar het voelt niet zo. In deze training leert u in een aantal stappen om te gaan voelen wat u eigenlijk al weet, namelijk dat u meer de moeite waard bent dan dat u zelf vaak ervaart.​

De behandeling is een training in groepsverband. U leert vaardigheden om uw zelfbeeld te verbeteren. De nadruk in de training ligt op het werken aan uw zelfbeeld door het doen van oefeningen, zowel tijdens de zittingen als thuis. De kans op succes wordt namelijk veel groter als u regelmatig oefent. Het is dan ook belangrijk dat u bij elke zitting aanwezig kunt zijn.

Praktische i​​​​nformatie

Uw behandelaar kan u opgeven voor de zelfbeeldtraining. U krijgt dan voorafgaande aan de training een gesprek met één van de trainers (het indicatiegesprek). Als u gaat meedoen ontvangt u het zelfhulpboek 'Negatief zelfbeeld' van Manja de Neef. De training vindt plaats in een groep van 5 tot 8 personen, meestal op de maandagmiddag.​