•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Behandeling psychose

Print 

Afhankelijk van uw situatie heeft de behandeling van een psychose één of meer doelen:

 • het krijgen van inzicht in uw problemen en de oorzaken daarvan,
 • uw klachten laten verminderen of verdwijnen,
 • goed kunnen omgaan met uw klachten,
 • weer meedoen in de maatschappij, door het weer oppakken van de studie en/of werk,
 • herstel van vertrouwen, hoop en optimisme,
 • vaardig worden in het gebruik van medicijnen,
 • het onder woorden kunnen brengen van eigen problematiek.

Onderzoeken van klachten

Voordat we beginnen met de behandeling, bekijken we eerst de persoonlijke omstandigheden. De manier waarop problemen ontstaan verschillen namelijk van persoon tot persoon. Daarom is het belangrijk dat we uw persoonlijke verhaal kennen en begrijpen. We stemmen de behandeling daar op af. We hebben daarom een aantal gesprekken. Vragen die we stellen zijn:

 • Wat voor soort klachten heeft u? Hoe zijn ze ontstaan en erger geworden? Welke factoren speelden daar een rol in?
 • Wat zijn de gevolgen van de klachten voor het dagelijks leven? Wat is er veranderd in het contact met familie, vrienden en school of collega's?
 • Zijn er bijzondere oorzaken zoals bepaalde lichamelijke ziektes en andere psychiatrische problemen?
 • Hoe wordt u gesteund door uw familie, vrienden, school of collega's?
 • Wat zijn uw talenten? Welke doelen heeft u gesteld? Hoe wilt u die bereiken?
 • Hoe gaat u om met vooroordelen (stigma)?

Ook doen we lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en psychologisch onderzoek. We betrekken graag uw partner, familie en andere naasten bij het onderzoek, maar alleen in goed overleg met u.

Start van de behandeling

Bij de start van de behandeling maken we graag kennis met u en uw partner en/of familie, als u dat goed vindt. Tijdens het kennismakingsgesprek worden uw problemen op een rij gezet en wordt een eerste behandelplan met u gemaakt. Welke behandeling het best bij u past, hangt af van de klachten, problemen, wensen en doelen van u en de mensen in uw omgeving.

In de gesprekken met de behandelaar kunt u bij het opstellen van uw behandelplan de eerstvolgende stappen in uw herstel bespreken. We vinden het erg fijn als u daar aan meedoet en meedenkt. Zo kunnen we u de beste, meest doelmatige en goed afgestemde behandeling geven. Dit kan een behandeling zijn die gericht is op herstel of een behandeling die gericht is op het verminderen van symptomen.