•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Ontstaan en gevolgen psychose

Print 

​Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het ontstaan van een psychose:

  • Er kan sprake zijn van erfelijke gevoeligheid. Familieleden hebben dan ook een psychiatrische stoornis doorgemaakt.
  • Cannabisgebruik kan leiden tot een hoger risico op een psychose. De gevoeligheid voor psychose neemt vooral toe bij gebruik vanaf jonge leeftijd en/of bij hoge doseringen.
  • De gevoeligheid voor het ontwikkelen van psychose hangt bij sommige mensen samen met vroegere traumatische gebeurtenissen. Bijvoorbeeld door langdurig pesten in het verleden.
  • Soms wordt een psychose uitgelokt door erg oplopende spanning. Dit kan komen door een heftige gebeurtenis, een conflict of een grote verandering in het leven.
  • Er zijn andere psychiatrische stoornissen waardoor iemand extra gevoelig is voor psychotische verschijnselen, zoals een ernstige depressie of een bipolaire stoornis.
  • Soms wordt een psychose veroorzaakt door een ziekte met koorts, door vergiftiging of door een lichamelijke ziekte, zoals van de schildklier.

Soms is de aanleiding voor een psychose niet zo duidelijk en wordt er geen oorzaak gevonden.

Gevolgen van een psychose

Als symptomen ernstig zijn en lang duren, dan heeft de psychose een veel impacht. Soms verwaarlozen mensen zichzelf, hun studie of werk en/of hun sociale contacten. Voor hun omgeving zijn ze dan vaak moeilijk te bereiken. Er kunnen depressieve klachten ontstaan.

Het kan er ook voor zorgen dat iemand angstig of boos wordt. Er kan in een enkel geval gevaar ontstaan, voor degene zelf of voor de omgeving. Zo komt het voor dat mensen zich van de buitenwereld isoleren, zichzelf verwaarlozen of vervuild raken. In dat geval kan een tijdelijke opname in een psychiatrisch ziekenhuis nodig zijn.