•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Behandelteam

Print 

​​

​​​

Silvia van Dijk is sinds 2010 als Klinisch psycholoog en psychotherapeut (FgZpt, BIG, VGCT gedragstherapeut en Schematherapeut) in de functie van behandelcoördinator verbonden aan de deeltijdbehandeling van de ouderenpsychiatrie van het UCP. Silvia heeft de na haar studie psychologie ook de postdoctorale opleiding tot Klinisch psycholoog en psychotherapeut in Groningen gevolgd. Haar affiniteit in het werken met ouderen komt vanuit de lange levenservaring die ouderen meenemen in de behandeling. Deze interesse heeft zich eerst klinisch ontwikkeld waarbij ze een tertiair deeltijdprogramma heeft opgezet. Daarnaast ontwikkelde ze de tertiaire module schematherapie aangevuld met PMT voor ouderen, die nu in een multicenter RCT op effectiviteit wordt onderzocht. Sinds 2014 onderzoekt Silvia de oudere populatie gericht op de persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen wat ze zal afronden in een proefschrift. Daarnaast geeft Silvia les aan de postdoctorale opleiding voor Klinisch- en Gezondheidszorgpsychologen (PPO), evenals intern en externe supervisie.


Renske Bouman werkt sinds 2007 als psychomotorisch therapeut in het UCP. Hiervoor werkte zij als fysiotherapeut in Beatrixoord en vulde die opleiding aan met een Master psychomotorische therapie. Naast haar werkzaamheden op de afdeling ouderenpsychiatrie, werkt Renske ook voor de polikliniek somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), de deeltijdbehandeling depressie en heeft ze een aandeel in de burn-out trainingen die het UCP verzorgt. Zij doet onderzoek naar het effect van PMT en schematherapie bij ouderen.


Annelies Greven, is sinds 1993 werkzaam in het UCP als arbeidstherapeut en trajectbegeleider. Zij is werkzaam voor de afdeling stemmings-angststoornissen en de Klachtgerichte deeltijdbehandeling voor ouderen. Een mooi aspect van het werk binnen de Arbeidstherapie vindt Annelies dat mensen door praktisch bezig te zijn, zich meer bewust worden van hun eigen handelen en gedrag. Annelies vind het steeds weer een uitdaging samen met de patiënt te zoeken naar zijn/haar mogelijkheden en dagbesteding die bij iemand past. Naast de opleiding tot Arbeidstherapeut heeft zij de cursus IRB (rehabilitatie), Gedragstherapeutisch Werker, Oplossingsgericht Werken, en Praktijkbegeleider als Coach gevolgd. ​


Roos den Held is vanaf 2007 werkzaam als beeldend therapeut in het UCP. Zij studeerde Creatieve Therapie de richting Beeldend in Leeuwarden. Sinds de start van de deeltijdbehandeling van de ouderenpsychiatrie is zij betrokken bij deze behandeling. De levensverhalen van de oudere mens maken het werken met ouderen voor Roos interessant en boeiend, ook om dat dit in de therapie een aanknopingspunt punt van de behandeling kan zijn. Zij heeft veel affiniteit met het werken volgens de schematherapie theorie en de combinatie hiervan met beeldende therapie. Daarnaast is zij geïnteresseerd in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Roos is in meerdere behandelteams in het UCP werkzaam.​​


Erik Izaks is psychomotorisch therapeut en sinds januari 2016 werkzaam op het UCP. Na zijn studie bewegingswetenschappen aan de RUG is hij werkzaam geweest als psychomotorisch therapeut bij de GGZ Friesland. Daar heeft hij altijd gewerkt op gesloten en open opname-afdelingen en bij de dagbehandeling. Zijn affiniteit gaat uit naar het werken met ouderen die zijn vastgelopen in hun leven en waarbij sprake is van (soms zeer) complexe zorg. 


Ewa Folmer studeerde psychologie in Groningen. Sinds 2013 is zij in het UCP werkzaam als Gezondheidszorgpsycholoog bij de deeltijdbehandelingen en de polikliniek van de ouderenpsychiatrie. Ewa is geregistreerd gedragstherapeut en schematherapeut. Ewa behandelt de oudere patiënt aan de hand van cognitieve gedragstherapie, schematherapie of EMDR. Daarnaast is Ewa gespecialiseerd in complexe psychodiagnostiek van de oudere patiënt op het neuropsychologisch als persoonlijkheid vlak. Naast de patiëntenzorg verzorgt zij supervisie aan de psychiaters en psychologen in opleiding.


Jannet Warringa is sinds 2016 als HBO-verpleegkundige werkzaam op de deeltijdbehandeling van de ouderenpsychiatrie. Ze is verpleegkundige sinds 1989 en gedragstherapeutisch medewerker sinds 2017. Na de HBO-V is Jannet begonnen als verpleegkundige binnen GGZ-Drenthe. Janet heeft naast het werken met ouderen ervaring in het werken met vrouwen met traumata binnen de trauma-afdeling van GGZ-Drenthe. Jannet heeft de opleiding tot VERS-trainer gedaan en trainingen gegeven aan patiënten met borderline problematiek en hun naasten.


Bert ten Brink is sinds 1987 werkzaam in het UCP als verpleegkundige. Bert heeft als verpleegkundige op verschillende afdelingen van het UCP gewerkt. Sinds de start van de deeltijdbehandeling van de ouderenpsychiatrie (januari 2009) werkt hij als verpleegkundige en gedragstherapeutisch werker op deze afdeling. Zijn affiniteit in het werken met ouderen zijn de klachten die bij de leeftijdsfase horen en de diversiteit en complexiteit die bij deze klachten horen.​ Daarnaast begeleidt Bert patiënten poliklinisch met gedragstherapeutische technieken zoals exposure of gedachtenonderzoek.​​


Richard Oude Voshaar hoogleraar ouderenpsychiatrie, geeft medisch-inhoudelijk leiding aan de afdeling ouderenpsychiatrie en de afdeling Soma & Psyche binnen het UCP. Als psychiater werkt hij op de polikliniek en deeltijdbehandeling ouderenpsychiatrie en is hij consulent voor de zorggroep Oosterlengte (verpleeg- en verzorgingshuizen). Zijn onderzoekslijn is gericht op de invloed van psychosociale en biologische verouderingsaspecten in de diagnostiek en behandeling van depressie, angst en lichamelijk onverklaarde klachten bij ouderen. Als opleider in het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie, houdt hij zich daarnaast bezig met de opleiding van studenten en artsen in opleiding tot ouderenpsychiater. Daarnaast is hij is hoofdredacteur van de nieuwe druk van het Nederlands/Vlaamse handboek ouderenpsychiatrie en voorzitter van de afdeling Ouderenpsychiatrie binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.​


Psychiaters in opleiding. Op de deeltijdbehandeling is een psychiater in opleiding werkzaam. Ze zijn een half jaar tot jaar werkzaam bij de deeltijdbehandeling.

​Psychologen in opleiding. Op de deeltijdbehandeling is vaak een (GZ-) psycholoog in opleiding werkzaam. Ze zijn een half jaar tot jaar werkzaam bij de deeltijdbehandeling.​

​​